Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Dr Llion Pryderi Roberts

Gorolwg

Llion Pryderi Roberts Swydd: Darlithydd E-bost: RobertsLP1@caerdydd.ac.uk
Ffn: +44(0)29 208 75304
Ffacs: -
Estyniad: 75304
Lleoliad: Adeilad John Percival

Proffil Dysgu

Darlithydd sy'n dysgu ar y Cynllun Sabothol Cenedlaethol yw Dr Llion Pryderi Roberts. Mae Prifysgol Caerdydd yn un o dri lleoliad sydd yn cynnig y cynllun a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae'n rhoi cyfle i ymarferwyr sy'n dymuno dysgu, darlithio neu hyfforddi drwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog dderbyn hyfforddiant dwys ynghyd â methodoleg mewn dysgu cyfrwng Cymraeg a dwyieithog.

Mae’n cyfrannu at y modiwlau canlynol:

BA yn y Gymraeg: Blwyddyn Un Iaith Gyntaf
  • CY1123 Sgiliau Iaith
  • CY1743 Llenyddiaeth Gymraeg
  • CY1744 O Destun i Draethawd
BA yn y Gymraeg: Blwyddyn Un Ail Iaith
  • CY1081 Hanes Llenyddiaeth Gymraeg
  • CY1584 Llenyddiaeth Gymraeg Fodern
BA yn y Gymraeg: Yr Ail Flwyddyn a'r Flwyddyn Olaf
  • CY4003 Cyfieithu a Chyfathrebu
  • CY2126 Blas ar Ymchwil
  • CY3950 Canu'r Gymru Newydd: Barddoniaeth 1990-2010 (cydlynydd)
  • CY2124 Ysgrifennu Creadigol (cydlynydd)
  • CY4005 Gloywi Pellach (cydlynydd)
  • CY4009 Cymraeg y Gweithle
Rhaglen i fyfyrwyr preswyl o Brifysgol Colgate
  • 'Modern Welsh Literature' (cyfrannwr)

Cyhoeddiadau

Detholiad o gyhoeddiadau

‘Yr Athro yn ei Elfen: Beirniadaeth Eisteddfodol John Morris-Jones’, Taliesin, 105-6 (1999), 117-44.

‘Recordiadau Rudolf Trebitch o John Morris-Jones’, Llên Cymru, 26 (2003), 158-9.

‘Cofiannu a Chyfreithloni’, Taliesin, 124 (Gwanwyn 2005), tt.34-8.

‘“Y mae efe, wedi marw, yn llefaru eto”: Mawl a Moes yng Nghofiannau’r Pregethwyr’, Y Traethodydd (Ebrill 2006), 78-97.

‘“Dwyn ei genedl dan ganu”: Llafaredd a Pherfformiad ym Meirniadaethau Eisteddfodol John Morris-Jones’, yn Llenyddiaeth mewn Theori, gol. Owen Thomas (‘Y Meddwl a’r Dychymyg Cymreig’) (Gwasg Prifysgol Cymru: Caerdydd, 2006), tt.122-44.

‘Rhwydo’r Dystiolaeth: Cofiannu a Chyfannu Bywyd Fanny Jones, Talsarn?’, Cylchgrawn Hanes y Methodistiaid Calfinaidd, 31 (2007), 76-121.

Ymchwil

Prosiectau Ymchwil

Bu'n Gynorthwyydd Ymchwil ar y prosiect ‘Perfformio o’r Pulpud’, sef astudiaeth o elfennau llafar a pherfformiadol pregethu dramatig y bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif. Yn ogystal â’r prosiect uchod mae beirniadaethau eisteddfodol hanner cyntaf yr ugeinfed ganrif a barddoniaeth gynganeddol yr ugeinfed ganrif, a’r awdl eisteddfodol yn arbennig, ymhlith ei ddiddordebau ymchwil. Yn 2002, dyfarnwyd iddo MPhil am ei draethawd ar feirniadaethau eisteddfodol Syr John Morris-Jones. Bellach, mae’n gweithio ar draethawd PhD ar ddatblygiad y cofiant Cymraeg yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg gan roi sylw arbennig i gofiannau’r Parch. Owen Thomas (Lerpwl) i’r pregethwyr amlwg a nerthol John Jones, Tal-y-sarn a Henry Rees.