Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Dr Rhiannon Marks, BA (Cymru), MSt (Rhydychen), PhD (Cymru)

Gorolwg

Rhiannon Marks Swydd: Darlithydd E-bost: MarksR@caerdydd.ac.uk
Ffn: +44(0)29 208 75594
Ffacs: -
Estyniad: 75594
Lleoliad: Adeilad John Percival

Gorolwg

Mae prif ddiddordebau ymchwil Rhiannon yn cynnwys:

 • Llenyddiaeth gyfoes (rhyddiaith a barddoniaeth)
 • Theori a beirniadaeth lenyddol
 • Beirniadaeth greadigol
 • Cyfieithu llenyddol
 • Llenyddiaeth gan fenywod

Graddiodd Rhiannon yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth cyn dilyn cwrs Meistr mewn Astudiaethau Menywod yng Ngholeg Iesu, Rhydychen. Cwblhaodd draethawd PhD yn Aberystwyth ar waith Menna Elfyn gan arbrofi â ffurf ‘beirniadaeth epistolaidd’ ac yn 2013 cyhoeddodd ei chyfrol gyntaf o feirniadaeth lenyddol - ‘Pe gallwn, mi luniwn lythyr’: golwg ar waith Menna Elfyn. Pan fydd cyfle mae Rhiannon yn hoff o ysgrifennu’n greadigol. Enillodd goron Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2007, ac yn ddiweddar bu’n gydolygydd y cylchgrawn Tu Chwith.

Ymunodd Rhiannon ag Ysgol y Gymraeg yn 2011 a bu’n dysgu ar y Cynllun Sabothol Cenedlaethol cyn cael ei phenodi’n ddarlithydd.  

Proffil Dysgu 2014-15

BA Cymraeg 
Lefel 4

 • CY1744 O Destun i Draethawd (arweinydd modiwl)
 • CY1743 Llenyddiaeth Gymraeg
 • CY1745 Diwylliant y Gymraeg

Lefel 5

 • CY2502 Ysgrifennu Academaidd

Lefel 6

 • CY3410 Rhyddiaith Ddiweddar  (arweinydd modiwl)
 • CY3330 Theori a Beirniadaeth Lenyddol (arweinydd modiwl)
 • CY3900 Blas ar Ymchwil
 • CY3905 Ymchwilio Estynedig

MA mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd

  • Ymchwilio Academaidd a Phroffesiynol
  • Cyfarwyddwr traethawd hir

  Swyddogaethau Ychwanegol

  Swyddog Derbyn Israddedig Ysgol y Gymraeg

Cyhoeddiadau

 

Ymchwil

 

Ymchwil

Mae Rhiannon yn parhau â’i diddordeb mewn llenyddiaeth gan fenywod yn ei hymchwil presennol. Yn sgil taith ymchwil i’r Ariannin yn ystod Haf 2013 o dan nawdd banc Santander, mae Rhiannon yn ymchwilio i waith y bardd o Batagonia, Irma Hughes de Jones.
Mae hi hefyd yn bwriadu cyfuno ei diddordeb mewn theori lenyddol a llenyddiaeth gyfoes mewn astudiaeth ar ddatblygiadau ym maes y stori fer ôl-fodernaidd.

Myfyrwyr Ymchwil


Croesawa Rhiannon geisiadau gan fyfyrwyr ymchwil sy’n dymuno gweithio yn y meysydd canlynol:

  • Llenyddiaeth gyfoes (rhyddiaith a barddoniaeth)
  • Theori a beirniadaeth lenyddol
  •  Cyfieithu llenyddol
  •  Llenyddiaeth gan fenywod
  • Gweithiau sy’n arbrofi â’r ffin rhwng ‘ffaith’ a ‘ffuglen’.