Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Yr Athro Diarmait Mac Giolla Chríost

Gorolwg

Dr Diarmait Mac Giolla Chríost Swydd: Athro E-bost: MacGiollaChriostD@caerdydd.ac.uk
Ffn: +44(0)29 208 79180
Ffacs: -
Estyniad: 79180
Lleoliad: Adeilad John Percival

Prif ddiddordebau ymchwil

Mae'r Athro Diarmait Mac Giolla Chríost yn aelod o Uned Ymchwil yr Ysgol ar Iaith, Polisi a Chynllunio. Mae yn frodor o Iwerddon ac yn awdurdod ar leiafrifoedd ieithyddol a chynllunio ieithyddol. Mae ei ddiddordebau ymchwil eraill yn cwmpasu nifer o feysydd, gan gynnwys natur y berthynas rhwng iaith a gwrthdaro, o berspectif cymharol, Ewropeaidd, ac, yn ogystal, iaith yng nghyd-destun y ddinas, a hynny o berspectif cymharol a rhyngwladol. Mae ganddo nifer o gyhoeddiadau ym mesydd y gwyddorau cymdeithasol, daearyddiaeth a chymdeithaseg iaith. Mae'n Gymrawd o'r Gymdeithas Ddaearyddiaeth Frenhinol ac yn Gymrawd o'r Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol.

Proffil Dysgu

BA yn y Gymraeg: Blwyddyn 1
  • CY1745 Cymru a’i Diwylliant
BA yn y Gymraeg: Blwyddyn 2 a 3/4
  • CY2166 Cyflwyniad i Hanes yr Iaith
  • CY3595 Cymdeithaseg yr Wyddeleg
  • CY3591 Iaith, y Ddinas a Chymdeithas
  • CY3593 Iaith, Gwleidyddiaeth a Gwrthdaro
  • CY3598 Sosioieithyddiaeth
MA yn y Gymraeg/MA mewn Astudiaethau Gwerin
  • CYD030 Sgiliau Ymchwil
Rhaglen i fyfyrwyr preswyl o Brifysgol Colgate
  • 'Wales and the Welsh Language' (Cyfrannwr)

Cyhoeddiadau

 

Ymchwil

Prosiect Ymchwil Cyfredol

Prosiect Swyddfa'r Comisynydd Iaith yng Nghymru, Iwerddon a Chanada

Prosiect Ymchwil Diweddar

Dysgu Cymraeg fel Ail Iaith

Amrywiaeth ieithyddol a chynaladwyedd

 

Myfyrwyr l-raddedig

Myfyrwyr Ymchwil Cyfredol

Robert Bevan: 'Croesoswallt, Y Gelli Gandryll a Berwick-upon-Tweed: Hunaniaeth Leol a Chenedlaethol ar draws y Ffiniau Celtaidd – Datblygiad Cyd-destunol a Methodolegol'

Gwenno Griffith: 'Newid ymddygiad ieithyddol - cynyddu'r niferoedd sy'n defnyddio rhyngwynebau cyfrifiadurol mewn ieithoedd llai'

Philip Haynes: 'Astudiaeth o dirwedd ieithyddol sefydliadau Addysg Uwch Cymru'

Gwennan Higham: 'Dysgu Cymraeg i Leiafrifoedd Ethnig; llwyfan i ddinasyddiaeth amlddiwylliannol'

Anna Loh:

Lucy Morrow: 'Cydlynu Cymdeithasol Prydeinig ac Amrywiaeth ymhlith Ranbarthau a Mewnfudwyr yng Nghyd-destun Cymru'

Sara Orwig: 'Cyfnewid côd mewn llenyddiaeth Gymraeg a llenyddiaeth Ffrancoffon'

Geraint Whittaker: 'Cymreictod Bob Dydd mewn Cymunedau Ymfudwyr: Cymhariaeth Ddaearyddol'

Myfyrwyr Ymchwil Diweddar

John Caulfield: 'Rhwydwaith Cymdeithasol o ddefnydd y Wyddeleg mewn Cyfryngau Cymdeithasol'

Sean O'Conaill: 'Cynllunio Ieithyddol y Wyddeleg'