Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Dr Angharad Wynne Naylor

Gorolwg

Angharad Wynne George Swydd: Darlithydd E-bost: NaylorAW@caerdydd.ac.uk
Ffn: +44(0)29 208 75594
Ffacs: -
Estyniad: 75594
Lleoliad: Adeilad John Percival

Darlithydd sy'n gyfrifol am gydlynu darpariaeth ail iaith Ysgol y Gymraeg yw Dr Angharad Naylor. Ariennir y swydd hon drwy Gynllun Staffio Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae Angharad yn arwain ar ddatblygu cyrsiau i fyfyrwyr ail iaith yr Ysgol ynghyd â dysgu ar fodiwlau iaith a llenyddiaeth myfyrwyr israddedig.


Dechreuodd Angharad ar ei chyfnod yn Ysgol y Gymraeg yn 2000 fel myfyrwraig. Ar ôl graddio, dilynodd gwrs MA yn yr Ysgol yn 2004 cyn cwblhau traethawd PhD ar Ddafydd ap Gwilym a damcaniaethau ôl-drefedigaethol yn 2009. Bu’n gweithio fel tiwtor ar y Cynllun Sabothol cyn cael ei phenodi’n Ddarlithydd.

Logo Coleg Cymraeg Cenedlaethol