Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Dr Dylan Foster Evans - MA (Cantab), PhD (Cymru)

Gorolwg

Dr Dylan Foster Evans Swydd: Uwch-ddarlithydd E-bost: FosterEvansD@caerdydd.ac.uk
Ffn: +44(0)29 208 74951
Ffacs: -
Estyniad: 74951
Lleoliad: Adeilad John Percival

Prif ddiddordebau ymchwil

Prif faes ymchwil Dr Dylan Foster Evans yw llên yr Oesoedd Canol diweddar. Ymddiddora yn arbennig ym marddoniaeth y Gogynfeirdd, Dafydd ap Gwilym a'r Cywyddwyr hyd at gyfnod y Dadeni Dysg. Mae ei ddiddordebau'n rhychwantu beirniadaeth lenyddol a golygu thestunau, ac roedd yn un o dîm o ysgolheigion a gyfrannodd at y golygiad digidol newydd ac arloesol o waith Dafydd ap Gwilym: www.dafyddapgwilym.net. Cyn dod i Gaerdydd, bu ar staff Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru yn Aberystwyth lle roedd yn aelod o brosiect Beirdd yr Uchelwyr 1282-1526. Mae gan Dr Foster Evans hefyd ddiddordeb mewn theori lenyddol, ac mae wedi cyhoeddi ar ôl-drefedigaethedd ac ecofeirniadaeth. Ar hyn o bryd mae’n datblygu maes ymchwil newydd sy’n seiliedig ar hanes y Gymraeg yng Nghaerdydd a’r cyffiniau.

Proffil Dysgu Israddedig

Modiwlau Lefel 4 (blwyddyn 1)

 • CY1742 Cyflwyniad i'r Gymraeg
 • CY1743 Llenyddiaeth Gymraeg
 • CY1744 O Destun i Draethawd
 • CY1750 Diwylliant y Gymraeg

Modiwlau Lefel 5 (blwyddyn 2)

 • CY2200 Cymraeg y Gweithle a’r Gymuned
 • CL5104 Cymraeg y Gyfraith

Modiwlau Lefel 6 (blwyddyn 2 a’r flwyddyn olaf)

 • CY3100 Ailddehongli Llenyddiaeth yr Oesoedd Canol
 • CY3305 Dafydd ap Gwilym
 • CY3900 Blas ar Ymchwil
 • CY3905 Ymchwilio Estynedig

Proffil Dysgu Ôl-raddedig

Modiwlau MA mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd

CYD400 Ymchwilio Academaidd a Phroffesiynol
CYD401 Pwnc Arbennig 1
CYD402 Pwnc Arbennig 2

Cyhoeddiadau

 

Ymchwil

Ymchwil

Ar hyn o bryd mae’r Dr Foster Evans yn gweithio ar gyfrol gyntaf y gyfres The Oxford History of the Literature of Wales (Oxford University Press), ar y cyd â’r Athro Jerry Hunter, Prifysgol Bangor. Mae hefyd yn datblygu prosiect ar hanes y Gymraeg yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, a byddai’n falch iawn o glywed gan unrhyw un sydd â diddordeb yn y maes hwnnw.

Myfyrwyr l-raddedig

Myfyrwyr Ymchwil Cyfredol

Lee Rae: 'The Forgotten Beasts in Medieval British Literature' (PhD, ar y cyd â’r Athro Sioned Davies)


Rebecca Try, ‘A Critical of Study of NLW MS 5267B (Dingestow 7)’ (MPhil, ar y cyd â’r Athro Sioned Davies)

Ceisiadau am raddau ymchwil

Croesawa Dr Foster Evans geisiadau gan fyfyrwyr ymchwil sy’n dymuno gweithio yn y meysydd canlynol

  • llenyddiaeth yr Oesoedd Canol, yn arbennig barddoniaeth y cyfnod c.1100–1650
  • llenyddiaeth ôl-drefedigaethol
  • y diwylliant Cymraeg yng Nghaerdydd a’r cyffiniau