Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Dr Dylan Foster Evans - MA (Cantab), PhD (Cymru)

Gorolwg

Dr Dylan Foster Evans Swydd: Uwch-ddarlithydd E-bost: FosterEvansD@caerdydd.ac.uk
Ffn: +44(0)29 208 74951
Ffacs: +44(0)29 208 74604
Estyniad: 74951
Lleoliad: Adeilad John Percival

Prif ddiddordebau ymchwil

Prif faes ymchwil Dr Dylan Foster Evans yw llên yr Oesoedd Canol diweddar. Ymddiddora yn arbennig ym marddoniaeth y Gogynfeirdd, Dafydd ap Gwilym a'r Cywyddwyr hyd at gyfnod y Dadeni Dysg. Mae ei ddiddordebau'n rhychwantu beirniadaeth lenyddol a golygu thestunau, ac roedd yn un o dîm o ysgolheigion a gyfrannodd at y golygiad digidol newydd ac arloesol o waith Dafydd ap Gwilym: www.dafyddapgwilym.net.

Cyn dod i Gaerdydd, bu ar staff Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru yn Aberystwyth lle roedd yn aelod o brosiect Beirdd yr Uchelwyr 1282-1526. Prif ffrwyth y cyfnod hwnnw yw dwy gyfrol o olygiadau: Gwaith Hywel Swrdwal a'i deulu (2000) a Gwaith Rhys Goch Eryri (2007). Mae hefyd wedi cyhoeddi erthyglau ar lên a diwylliant yr Oesoedd Canol mewn cyfnodolion a chyfresi megis Dwned, Cof Cenedl, Tu Chwith a Taliesin, yn ogystal â phapur ar y canu dychan Cymraeg. Mae ganddo hefyd ddiddordeb mewn theori lenyddol, ac mae wedi cyhoeddi ar ôl-drefedigaethedd ac ecofeirniadaeth. Maes arall y mae'n weithgar ynddo yw barddoniaeth gyfoes, a bu'n un o feirniaid y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd a’r Cylch yn 2004.

Proffil Dysgu Israddedig

Modiwlau Lefel 4 (blwyddyn 1)
  • CY1742 Cyflwyniad i'r Gymraeg (arweinydd modiwl)
  • CY1743 Llenyddiaeth Gymraeg (cyfrannwr)
  • CY1744 O Destun i Draethawd (cyfrannwr)
  • CY1745 Cymru a’i Diwylliant (cyfrannwr)
Modiwlau Lefel 5 (blwyddyn 2)
  • CY2200 Cymraeg y Gweithle a’r Gymuned (arweinydd modiwl)
  • CL5104 Cymraeg y Gyfraith (cyfrannwr)
Modiwlau Lefel 6 (blwyddyn 2 a’r flwyddyn olaf)
  • CY4009 Cymraeg y Gweithle (arweinydd modiwl)
  • CY3100 Ailddehongli Llenyddiaeth yr Oesoedd Canol (arweinydd modiwl)
  • CY3305 Dafydd ap Gwilym (arweinydd modiwl)

Cyhoeddiadau

 

Ymchwil

Prosiect Ymchwil

O Ionawr 2008, bydd Dylan Foster Evans yn rhan o brosiect cyffrous dan nawdd yr AHRC i lunio golygiad digidol ac astudiaeth o waith y bardd Guto'r Glyn..

Myfyrwyr l-raddedig

Myfyrwyr PhD Cyfredol

Hanna Hopwood: Y Ferch ym Marddoniaeth Gymraeg y Cyfnod 1300-1600 (ar y cyd â’r Athro Sioned Davies)

Lee Rae: 'The Forgotten Beasts in Medieval British Literature' (ar y cyd â’r Athro Sioned Davies)