Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Dr Jeremy Evas

Gorolwg

Jeremy Evas Swydd: Darlithydd E-bost: EvasJ@caerdydd.ac.uk
Ffn: +44(0)29 208 75304
Ffacs: +44(0)29 208 74604
Estyniad: 75304
Lleoliad: Adeilad John Percival

Prif ddiddordebau ymchwil

Cwblhaodd ei ddoethuriaeth, Rhwystrau ar lwybr dwyieithrwydd, yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yn 1999. Yn 2000, cafodd ei benodi'n swyddog ym Mwrdd yr Iaith Gymraeg, lle y sefydlodd yr Uned Ymchwil, Technoleg Iaith a Grantiau yn 2003, a gweithio â chwmnïau meddalwedd megis Microsoft a Google er mwyn lleoleiddio meddalwedd i'r Gymraeg. Ag yntau'n Gyfarwyddwr Polisi a Therminoleg y Bwrdd, bu'n gyfrifol am ei bolisi a chynllunio corfforaethol, yn ogystal â safoni termau ac enwau lleoedd, data ac ymchwil, grantiau a phrosiectau, a thechnoleg iaith. Bu'n Gyfarwyddwr Strategol Comisiynydd y Gymraeg adeg ei sefydlu ac ymunodd ag Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd fis Medi 2012.

Fe'i benodwyd yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch yn 2014.

Ei brif ddidordebau yw polisi iaith a chynllunio ieithyddol, gyda phwyslais arbennig ar:

 • Polisi iaith cymharol

 • Technoleg Iaith, cyfieithu a thechnoleg cyfieithu

 • Caffael iaith (yn arbennig o ran oedolion)

 • Proffil Dysgu

  BA yn y Gymraeg: Blwyddyn Un Iaith Gyntaf

  CY1745 Cymru a'i Diwylliant (Cydlynydd)

  BA yn y Gymraeg: Yr Ail Flwyddyn a'r Flwyddyn Olaf

  CY3805 Technoleg Iaith mewn Oes Ddigidol (Cydlynydd)

  CY2282 Cynllunio Ieithyddol a Pholisi Iaith (Cydlynydd)

  CY4004 Sgiliau Cyfathrebu Uwch (Cydlynydd)

  CY3705 Cyfieithu Proffesiynol (Cyfrannwr)

  CY1733 Wales and the Welsh Language (Colgate) (Cyfrannwr)

  CY3900 Blas ar Ymchwil (Cyfrannwr)

  CY3905 Ymchwilio Estynedig (Cyfrannwr)

  MA mewn Astudiaethau Cymraeg a Cheltaidd (Cyfrannwr)

   

  Swyddogaethau Ychwanegol

  • Swyddog Derbyn
  • Swyddog Arfer Anheg

  Cyhoeddiadau

   

  Myfyrwyr l-raddedig

  Gwennan Higham: 'Teaching Welsh to Ethnic Minorities; Platform to a Multicultural Citizenship'

  Dinah Jones (Rhan-amser  - Coleg Cymraeg Cenedlaethol) (Ar y cyd â'r Ysgol Newyddiaduraeth)

  Sut mae newyddiaduraeth mewn ieith leiafrifol yn llwyddo i ddygymod a'r newid i fyd digidol

  Gwenno Griffith (Llawn-amser  - Coleg Cymraeg Cenedlaethol)

  Newid Ymddygiad Ieithyddol: Cynyddu’r Niferoedd sy’n defnyddio rhyngwynebau cyfrifiadurol mewn ieithoedd llai