Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Lowri Wyn Davies

Gorolwg

Lowri Wyn Davies Swydd: Darlithydd E-bost: DaviesLW@caerdydd.ac.uk
Ffn: +44(0)29 208 75657
Ffacs: -
Estyniad: 75657
Lleoliad: Adeilad John Percival

Darlithydd sy'n dysgu ar y Cynllun Sabothol Cenedlaethol yw Lowri Davies. Mae Prifysgol Caerdydd yn un o dri lleoliad sydd yn cynnig y cynllun a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae'n rhoi cyfle i ymarferwyr sy'n dymuno dysgu, darlithio neu hyfforddi drwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog dderbyn hyfforddiant dwys ynghyd â methodoleg mewn dysgu cyfrwng Cymraeg a dwyieithog.

Mae Lowri hefyd yn gyfrifol am ddysgu a datblygu cyrsiau ar gyfer myfyrwyr ail-iaith yr Ysgol. Mae ganddi ddiddordeb mewn dulliau a theorïau dysgu iaith ac effeithiolrwydd methodoleg dysgu Cymraeg. Maes arall sydd o ddiddordeb iddi yw cynllunio ieithyddol ac yn arbennig gynllunio ieithyddol ar lefel gymunedol. Dilynodd Lowri gwrs MA mewn Astudiaethau Gwerin yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd a chwblhaodd draethawd MA yn ymchwilio i’r mentrau iaith yng Nghymru a’r modd yr hyrwyddir y Gymraeg yng nghymunedau Cymru.