Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Dr Patrick Carlin

Gorolwg

Patrick Carlin Swydd: Cydymaith Ymchwil E-bost: CarlinPJ@caerdydd.ac.uk
Ffn: +44(0)29 208 74843
Ffacs: -
Estyniad: 77266
Lleoliad: Adeilad John Percival

Prif ddiddordebau ymchwil

Prif ddiddordeb ymchwil Dr Patrick Carlin yw polisi iaith a chynllunio ieithyddol.
Hyd yn hyn, mae ei ymchwil wedi canolbwyntio ar sut mae llywodraethiant amlhaenog yn effeithio ar yr  ymdrechion gan lywodraeth isranbarthol yng Ngwlad y Basg, Catalwnia a Chymru i lunio a llywio polisïau iaith. Ymhlith ei ddiddordebau cysylltiedig eraill y mae mobileiddio ieithyddol a phleidiau gwleidyddol,  dehongliadau beirniadol o gynllunio ieithyddol, cymdeithaseg iaith a gwleidyddiaeth diwylliant.

Proffil Dysgu

BA yn y Gymraeg: Blwyddyn 2 a'r Flwyddyn Olaf
  • CY3595 Cymdeithaseg yr Wyddeleg
  • CY3598 Sosioieithyddiaeth

Cyhoeddiadau

 

Ymchwil

Prosiectau Ymchwil

Cydymaith ymchwil yw Patrick ar brosiect 'Swyddfa'r Comisiynydd Iaith yng Nghymru, Iwerddon a Chanada'. Ariennir y prosiect gan yr ESRC.