Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Amdanom Ni

Adeilad y Dyniaethau

Mae Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yn ysgol fywiog, lewyrchus a chartrefol, ac iddi safonau uchel iawn o ran dysgu ac ymchwil. Mae asesiadau allanol yn dangos ei bod yn un o'r unedau academaidd gorau ym maes y Gymraeg a’i llenyddiaeth, a bod Prifysgol Caerdydd yn cael ei hystyried ymhlith prifysgolion gorau Prydain.

Hon yw un o'r adrannau Cymraeg hynaf, ac yma mae'r Gadair Gymraeg sefydledig hynaf yng Nghymru. Am dros ganrif y mae wedi cyfrannu'n helaeth i fywyd Cymru ac wedi bod yn gartref ac yn feithrinfa i ysgolheigion a llenorion amlwg, gan gynnwys W. J. Gruffydd, G. J. Williams, A. O. H. Jarman a Saunders Lewis.

Yr ydym yn cynnig amrywiaeth eang o gynlluniau gradd, yn rhan-amser ac yn llawn-amser, gan gynnwys amrediad o fodiwlau cyffrous a blaengar. Yr ydym hefyd yn gwasanaethu’r gymuned leol - mae ein Canolfan Cymraeg i Oedolion yn dysgu’r iaith i dros 1,700 o oedolion yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg. Y mae’r Ysgol hefyd yn gartref i Ganolfan Uwchefrydiau Cymry America ac i Uned Ymchwil Iaith, Polisi a Chynllunio.

Dolenni Prifysgol Caerdydd

Dolenni Allanol

  • Dilynwch ni ar TwitterFollow ysgolygymraeg on Twitter