Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Modiwlau Rhydd

Os ydych yn dilyn pwnc ar wahân i'r Gymraeg mae modd dilyn rhychwant o fodiwlau rhydd yn Ysgol y Gymraeg. Caiff y rhan fwyaf o'r rhain eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Yn ystod semester y Gwanwyn gall myfyrwyr astudio yn Ysgol y Gymraeg drwy gyfrwng y Saesneg, drwy ddewis un o'n modiwlau rhydd (10 credyd).

Mae'r rhain yn cynnwys:

CY1732 Modern Welsh Literature

CY1733 Wales and the Welsh Language

CY1734 Welsh Culture and Folklore

Catalog Modiwlau Rhydd 2009