Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Prifysgol Colgate

Myfyrwyr Prifysgol Colgate ar eu gwibdaith eleni

Myfyrwyr Prifysgol Colgate ar eu gwibdaith.

Bob blwyddyn, yn ystod semester y gwanwyn, daw myfyrwyr o Brifysgol Colgate (Madison County, Efrog Newydd, UDA) draw i Brifysgol Caerdydd fel rhan o’u Rhaglen Astudio Dramor.

Yn ogystal ag astudio eu pynciau gradd, rhoddir cyfle unigryw i bob un o’r myfyrwyr hyn astudio modiwlau yn Ysgol y Gymraeg, sef Diwylliant ac Astudiaethau Gwerin Cymru, Cymru a’r Gymraeg, a Llenyddiaeth Gymraeg Fodern.

Mae’r Ysgol yn rhoi croeso cynnes i’r myfyrwyr hyn bob blwyddyn. Yn ogystal ag astudio ar y campws, rhoddir cyfle iddynt ymweld ag amryw o leoedd diddorol ac o bwys yng nghanol ac o gwmpas Caerdydd, er enghraifft Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, y Senedd, a’r Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol.

Un o uchafbwyntiau’r Rhaglen yw treulio penwythnos yng  ngorllewin Cymru, a chael cyfle i ymweld â chartref Dylan Thomas yn Nhalacharn, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe, Eglwys Gadeiriol Tŷ Ddewi, Capel Santes Non ynghyd â mannau eraill o ddiddordeb ar hyd y ffordd. Arweinir y wibdaith gan un o Ddarlithwyr Cysylltiol yr Ysgol, sef y Prifardd T James Jones, sy’n awdur ac yn fardd o fri, ac yn gyn-enillydd y Goron a’r Gadair yn yr Eisteddfod Genedlaethol:

Cardiff News Volume 14 [688 KB]