Ewch i’r prif gynnwys

Gweithiwch gyda ni

P’un ai ydych yn gweithio mewn diwydiant, y byd academaidd, y llywodraeth neu’r trydydd sector, gallwn ychwanegu gwerth i’ch gweithgareddau. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Pam gweithio gyda ni?

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ac ar draws sawl disgyblaeth, ac mae gennym dîm penodedig i’ch cefnogi. Wedi ein lleoli yng Nghaerdydd, prif ddinas Cymru, mae ein hamgylchedd yn addas ar gyfer ymchwil ac mae gennym ddata a chyfleusterau unigryw.

Diwydiant, llywodraeth a’r trydydd sector

Rydym yn awyddus i gyd-gynllunio a chyd-greu ymchwil gyda chi ac rydym am i chi ddweud wrthym beth fyddai’r ffordd orau o wneud hynny.

Cydweithwyr Ymchwil Academaidd

Rydym bob amser yn awyddus i gefnogi partneriaethau ymchwil newydd gyda’n cymuned ryngddisgyblaethol.

Cymrodyr Ymchwil, Myfyrwyr Ôl-ddoethurol a Myfyrwyr PhD

Rydym yn cefnogi cymuned fywiog a rhyngddisgyblaethol o ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfaoedd.

Fel rhan o'n cyfranogiad gyda Chyngrair Diogelwch Dŵr GW4, rydym hefyd yn cynnig ysgoloriaethau PhD trwy Canolfannau Hyfforddiant Doethurol WISE a FRESH.

Cyrsiau

Ymunwch â'n cwrs ar-lein newydd, agored ac am ddim, yn dechrau ym mis Chwefror 2019, i ddysgu mwy am heriau diogelwch dŵr lleol a byd-eang.

Cysylltwch â ni

Water Research Institute