Dŵr i bobl ac ecosystemau mewn byd sy’n newid.

Ein nod yw darparu atebion sydd wedi'u llywio gan ymchwil i broblem y camddefnyddio a’r camreoli parhaus ar gyflenwadau dŵr gwerthfawr y byd.

Drwy ein hymchwil, ein nod yw grymuso llywodraethau, busnesau a chymunedau i ddatrys y materion hyn drwy ddatblygu systemau effeithlon a chyfiawn ar gyfer defnyddio a rheoli dŵr, a'r rheini wedi adeiladu ar wasanaethau ecosystemau cryf.

Newyddion diweddaraf

african groundwater

Dŵr daear yn Affrica

30 Mai 2017

Ymchwil newydd yn dangos pwysigrwydd dŵr daear yn Affrica wrth ddechrau edrych ar esblygiad hynafol pobl

Wetskills

Wetskills United Kingdom 2017

25 Ionawr 2017

Wetskills is an exciting event for young water professionals to work in a pressure cooker format on real-life water challenges and develop multi-disciplinary out-of-box solutions with a case-owner.

Bath

18th UK-IWA Young Water Professionals Conference

22 Rhagfyr 2016

18th UK-IWA Young Water Professionals Conference - A Water World without Boundaries

Indian woman drinking water from tap

Amdanom ni

Ein nod yw bod ar flaen y gad ym maes ymchwil dŵr, gan ddefnyddio ein rhagoriaeth mewn arweinyddiaeth ac arloesedd i ddod o hyd i atebion integredig i broblemau sy'n ymwneud â dŵr.

Image of a water treatment plant

Ymchwil

Mae mynd i'r afael â her fawr defnyddio a rheoli dŵr yn gofyn am ymateb ymchwil integredig, amlddisgyblaethol sy'n rhoi atebion ymarferol a realistig.

People talking

Pobl

Dysgwch mwy am ein hymchwilwyr sydd yn dod o amrywiaeth o ddisgyblaethau yn cynnwys bioleg, cemeg, daearyddiaeth, gwyddorau’r ddaear, peirianneg a seicoleg.