Sefydliad Ymchwil Dŵr

Helpu i fynd i'r afael â her fawr dŵr ar gyfer pobl ac ecosystemau mewn byd sy'n newid.

Ein cenhadaeth yw meithrin ymchwil ryngddisgyblaethol a'r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr dŵr. Rydyn yn gwneud hyn drwy gynnig amgylchedd creadigol lle mae ymchwilwyr o wahanol ddisgyblaethau yn cyd-ddylunio ac yn cyd-gyflwyno ymchwil gyda rhanddeiliaid a defnyddwyr i roi dealltwriaeth ac atebion integredig er mwyn mynd i’r afael â heriau byd-eang.

Newyddion diweddaraf

Close up of insect

Effaith triniaethau rheoli parasitiaid ar organebau di-darged ac ecosystemau

29 Mawrth 2018

Mae gweithdy yn dwyn ynghyd arbenigwyr sy'n arwain y byd ym maes ecoleg parasit, gwyddor dyframaeth, bioleg pysgod a rhywogaethau goresgynnol i fynd i’r afael â goblygiadau mesurau rheoli parasitiaid ar fywyd dyfrol am y tro cyntaf.

Visitors during World Water Day

Cardiff Water Research Institute inaugurates its new space

28 Mawrth 2018

The Water Research Institute opened the doors of its new Water Innovation Space for World Water Day on March 22nd, 2018.

Water day hands

Fforwm i fynd i'r afael â heriau dŵr y byd at y dyfodol

21 Mawrth 2018

Consortiwm mwyaf o ymchwilwyr dŵr y DU yn croesawu busnesau, cyrff anllywodraethol ac arweinwyr llywodraethau i drafod diogelwch dŵr

Amdanom ni

Indian woman drinking water from tap

Amdanom ni

Ein nod yw bod ar flaen y gad ym maes ymchwil dŵr, gan ddefnyddio ein rhagoriaeth mewn arweinyddiaeth ac arloesedd i ddod o hyd i atebion integredig i broblemau sy'n ymwneud â dŵr.

Ymchwil

Image of a water treatment plant

Ymchwil

Mae mynd i'r afael â her fawr defnyddio a rheoli dŵr yn gofyn am ymateb ymchwil integredig, amlddisgyblaethol sy'n rhoi atebion ymarferol a realistig.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â’n tîm i gael rhagor o wybodaeth am y sefydliad a sut gallwch weithio gyda ni.