Dŵr i bobl ac ecosystemau mewn byd sy’n newid.

Ein nod yw darparu atebion sydd wedi'u llywio gan ymchwil i broblem y camddefnyddio a’r camreoli parhaus ar gyflenwadau dŵr gwerthfawr y byd.

Drwy ein hymchwil, ein nod yw grymuso llywodraethau, busnesau a chymunedau i ddatrys y materion hyn drwy ddatblygu systemau effeithlon a chyfiawn ar gyfer defnyddio a rheoli dŵr, a'r rheini wedi adeiladu ar wasanaethau ecosystemau cryf.

Amdanom ni

Ein nod yw bod ar flaen y gad ym maes ymchwil dŵr, gan ddefnyddio ein rhagoriaeth mewn arweinyddiaeth ac arloesedd i ddod o hyd i atebion integredig i broblemau sy'n ymwneud â dŵr.

Ymchwil

Mae mynd i'r afael â her fawr defnyddio a rheoli dŵr yn gofyn am ymateb ymchwil integredig, amlddisgyblaethol sy'n rhoi atebion ymarferol a realistig.

Pobl

Dysgwch mwy am ein hymchwilwyr sydd yn dod o amrywiaeth o ddisgyblaethau yn cynnwys bioleg, cemeg, daearyddiaeth, gwyddorau’r ddaear, peirianneg a seicoleg.