Rhaglenni Ymchwil 2010-2014

O 2010-2014, roedd  ymchwil y Sefydliad yn cael ei chynnal yn bennaf drwy gyfrwng chwe thema amlddisgyblaeth - ar gyfer rhagor o wybodaeth am y themâu, ewch i'r dolenni isod.

Trawsnewid ac addasu mewn detholiad o ranbarthau dinesig-gwledig

Mae'r rhaglen waith hon yn cysylltu'r trafodaethau cyfredol a'r damcaniaethu am newid ac addasiad dinas-rhanbarthol.

Sicrwydd, risg a lleoedd gwydn

Mae dynoliaeth yn wynebu sialensiau amgylcheddol enfawr yn y 21g. Mae rhain yn cynnwys newid hinsawdd, twf poblogaeth a phrinder adnoddau.

Gwydnwch mewn systemau naturiol-cymdeithasol deuol

Yn ffocysu ar leoliad, mae'r thema hon yn canolbwyntio ar reolaeth cynaliadwy tirweddau naturiol.

Iechyd a chymunedau cysylltiedig

Bwriad y rhaglen hon yw i ddatblygu arbenigedd rhyngwladol mewn ymchwil aml-ddisgyblaethol sy'n ffocysu ar y berthynas rhwng iechyd, lles a lleoliadau.

Llywodraethiant ymaddasol ar gyfer trawsnewidiadau cymdeithasol ac ecolegol

Mae llywodraethu mannau cynaliadwy yn mynd tu hwnt i hyrwyddo ymddygiad amgylcheddol da ac yn ffocysu ar ymarferion fwy ymatblyg.

Addasiadau ynghylch symudeddau, llifoedd ac ymfudo

Bwriad yr agenda ymchwil yma yw ceisio deall goblygiadau'r llifoedd dynamig sy'n digwydd o fewn a rhwng lleoliadau ac ecosystemau.

Uned Ymchwil BRASS

Bu'r Brifysgol yn Westeiwr Canolfan yr ESRC Cysylltiadau Busnes, Atebolrwydd, Cynaliadwyedd a Chymdeithas (BRASS) o 2001-2012.