Toronto, Canada

Mae Toronto yn adnabyddus ers tro byd fel cartref i doreth o brosiectau bwyd cynaliadwy arloesol.

Mae llywodraeth, sefydliadau a mudiadau cymunedol y ddinas yn helpu i gefnogi ymdrechion i dyfu bwyd a'r brwdfrydedd a'r egni sydd ar gael i fwrw ymlaen ag amaethyddiaeth drefol.

Mae'r Sefydliad yn cydweithio hefyd ar gyfres o grantiau ymchwil sydd wedi'i hariannu gan Weinyddiaeth Amaethyddiaeth Ontario (OMAFRA) a Chyngor Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol a'r Dyniaethau yng Nghanada (SSHRC), o dan arweiniad Alison Blay Palmer a chan gynnwys ystod eang o randdeiliaid ac academyddion ledled y Dalaith. Mae grant partneriaeth newydd i barhau â'r gwaith ar ymchwilio i ddatblygiad canolfannau bwyd (mae dros 170 yn cael eu hastudio ledled y Dalaith) yn symud ymlaen hefyd.

Mae gwaith yn cael ei wneud gyda chydweithwyr yng Nghanada hefyd i adeiladu rhwydwaith ar gyfer partneriaeth arfaethedig FLEdGE (Food: Locally Embedded, Globally Engaged) a fydd yn adeiladu ar brosiect presennol Maethu Ontario.

Mae'r bartneriaeth ymchwil yma yn esblygu ers 2007, a hynny dros sawl prosiect. Mae'r prosiect diweddaraf yn adeiladu ar ddwy flynedd o waith cydweithredol a fu'n datblygu rhestr o fentrau bwyd cymunedol yn Ontario, ac yn ystyried eu hymdrechion a'u heffeithiau mewn nifer o ffyrdd.Rydyn ni wrthi'n ystyried synergeddau ymchwil, a chyfleoedd i gymharu a chydweithredu ynglŷn â llywodraethiant systemau bwyd cynaliadwy, gweithio ar raddfa ehangach, materion deiliadaeth tir a gwydnwch cymunedol. Drwy astudiaethau achos ac ymchwil Weithredol Gyfranogol byddwn yn gallu nodi cyfleoedd i'r cymunedau wrth iddyn nhw benderfynu sut i wneud pethau mewn modd mwy cynaliadwy. Mae cysylltiadau wedi'u cychwyn hefyd â phobl yn y gymdeithas sifil, mentrau preifat a'r llywodraeth.

Pobl

Prosiectau