Shenzhen, Tsieina

Ar ôl tri degawd o ddatblygu a threfoli cyflym, mae Tsieina yn wynebu her fawr cynaliadwyedd. Mae trefoli a thwf y boblogaeth wedi gosod pwysau gwirioneddol ar broses gynllunio Tsieina ac yn golygu bod angen datblygu trefol cynaliadwy yn gynt nag erioed.

Mae'r Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy wedi bod yn cydweithio ag Academi Cynllunio a Dylunio Trefol Tsieina, Cymdeithas Astudiaethau Trefol Tsieina a Sefydliad Cynllunio a Dylunio Trefol Shenzhen, ar y prosiect System Dangosyddion Datblygu Eco-ddinas Shenzhen.

Mae Shenzhen, sydd wedi datblygu'n ddinas enfawr ac iddi boblogaeth sydd wedi codi o 30,000 yn 1989 i 14 miliwn yn 2010, yn enghraifft nodweddiadol o ddatblygu a threfoli sydyn.Dyma un o Barthau Economaidd Arbennig cyntaf Tsieina. Mae ganddi system reoli economaidd sy'n arbennig o ffafriol ar gyfer busnes nad yw ar gael yng ngweddill tir mawr Tsieina. Bwriad Shenzhen yw datblygu fel eco-ddinas beilot yn unol â'r memorandwm cyd-ddealltwriaeth rhwng Llywodraeth Shenzhen a'r Weinyddiaeth Tai a Datblygu Trefol-Gwledig yn Llywodraeth Ganolog Tsieina.

Bydd y system o ddangosyddion datblygu eco-ddinas yn cael ei defnyddio i lywio datblygiadau cynaliadwy yn Shenzhen yn y dyfodol. Bydd hefyd yn cael ei hybu a'i chyflwyno i ddinasoedd eraill yn Tsieina fel patrwm o'r arferion gorau.

Allbynnau

Adroddiad ymchwil

Prif allbwn yr astudiaeth hon oedd adroddiad ar yr ymchwil a gyflwynwyd i Gyngor Shenzhen ym mis Mawrth 2011.

Cyflwyniadau

Cafodd cyfraniadau aelodau o dîm PLACE i brosiect System Dangosyddion Datblygu Eco-ddinas Shenzhen eu cynnwys mewn cyfres o gyflwyniadau i'r Gynhadledd Ryngwladol ar Gynllunio a Datblygu Dinasoedd Tsieina ym mis Mehefin 2011 yn Yangzhou, Tsieina. Mae ffeiliau'r cyflwyniadau sydd yn y Saesneg yn unig ar gael i'w lawrlwytho yma:

Mae dau gyflwyniad arall, hefyd yn y Saesneg yn unig, y naill ynghylch eco-ddinasoedd, a'r llall ynghylch twristiaeth wledig gynaliadwy yn Tsieina, ar gael i'w lawrlwytho hefyd:

Y tîm ymchwil (Manylion yn Saesneg yn unig)