Lleoedd

Mae'r Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy yn cyfuno arbenigwyr mewn adeiladau, systemau ynni, cymunedau gwledig a threfol, ecosystemau, seilwaith, iechyd a gwneud polisi a hynny mewn modd sydd heb gael ei wneud o'r blaen. Bydd hyn yn ein galluogi i fynd i'r afael â'r anghenion ym maes rheoli a pholisi o ran creu atebion integredig ar gyfer lleoedd, a hefyd i fynd i'r afael ag un o'r cwestiynau byd-eang mwyaf sy'n ein hwynebu; sut mae creu lleoedd cynaliadwy?

Nod y Sefydliad yw 'modelu' sut y bydd newidiadau mewn seilweithiau lleol a chenedlaethol, newidiadau unigol mewn ymddygiad a newidiadau byd-eang yn yr hinsawdd ac wrth ddefnyddio tir yn effeithio ar arferion cynaliadwy yn y dyfodol. Trwy ddulliau gwyddonol newydd bydd y Sefydliad yn gosod pwyslais ar fyw'n gynaliadwy mewn tirluniau a dinas-ranbarthau cynaliadwy a hynny drwy astudio'r cyd-berthnasoedd cymhleth a deinamig rhwng ecosystemau, y gymdeithas a'r economi.

Wrth astudio'r cydadweithiau hyn ar lefel leol, genedlaethol a chydwladol, bydd y Sefydliad yn ei osod ei hun yng nghanol trafodaethau byd-eang. Byddwn yn defnyddio'r arbenigedd sydd eisoes yn bod ym meysydd gwyddonol cynllunio, y gwyddorau cymdeithasol a seicoleg gymhwysol, busnes a'r gyfraith, gwyddorau biolegol a gwyddorau'r ddaear, peirianneg, pensaernïaeth ac iechyd.

Shenzhen, Tsieina

Bum yn cydweithio gydag Academi Dylunio a Chynllunio Dinesig, Cymdeithas Tsieineaidd ar gyfer Astudiaethau Dinesig, Sefydliad Shenzhen ar gyfer Cynllunio Dinesig a 'Design on the Project' System Ddatblygu Dangosydd Eco-ddinesig.

Stuttgart, Yr Almaen

Mae aelodau o'r Sefydliad yn astudio twf rhanbarth-ddinesig Stuttgart yn yr Almaen.

Helsinki, y Ffindir

Mae aelodau o'r Sefydliad yn astudio addasiad a newid dinas-ranbarthol yn y rhanbarth Helsinki-Fwyaf.

Kinabatangan, Borneo

Ym mis Gorffennaf 2008 sefydlodd Prifysgol Caerdydd ac Adran Bywyd Gwyllt Sabah (Malaysia) ganolfan maes yng ngorlifdir Kinabatangan, Sabah, Borneo.

Ynysoedd y Twrcs a Chaicos

Rydym yn cefnogi datblygiad polisi cydweithredol ar gyfer cadwraeth morwellt, ag ariannwyd gan Fenter Darwin.

Toronto, Canada

Rydym yn cydweithio ar gyfres o grantiau ymchwil ag ariannwyd gan Weinyddiaeth Amaethyddol Ontario (OMAFRA) a Chyngor Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol a'r Dyniaethau yng Nghanada (SSHRC). Mae'r prosiect yn cynnwys ystod eang o randdalwyr ac academyddion a ddaw o bob cwr o'r dalaith.

Grassfish

Parc Cenedlaethol Wakatobi, Indonesia

Mae canlyniadau o’n gwaith yn Wakatobi yn cael eu defnyddio er mwyn hybu trafodaethau wedi selio ar dystiolaeth o reoli ardal warchodedig forol.

kpbbnp

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Mae’r Brifysgol wedi arwyddo cytundeb partneriaeth strategol gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol, mae hyn yn arwain ein gwaith ar flaenoriaethau ymchwil yn y Parc Cenedlaethol.