Ymchwil

Ein cenhadaeth yw i gynnig sylfaen newydd ar gyfer gwyddoniaeth cynaliadwy, i fynd y tu hwnt i ffiniau ymchwil cynaliadwyedd a cheisio dod o hyd i ddatrysiadau i heriau adnoddau sy'n gwywo a hinsawdd sy'n newid.

Mae'r Sefydliad yn gweithredu ar draws pob un o'r tri Choleg ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn gwneud cysylltiadau newydd mewn gwyddor cynaliadwyedd. Gan ddod â mwy na 100 o ymchwilwyr at ei gilydd, rydyn ni'n gweithio i ddarganfod datrysiadau i broblemau go iawn, yn y byd go iawn. Yn cydweithio gyda rhanddeiliaid, yn cynnwys grwpiau cymunedol lleol, awdurdodau cyhoeddus a phartneriaid academaidd, rydym yn cefnogi arloesedd methodolegol ar gyfer ymchwil creu mannau cynaliadwy.

Ein gwaith presennol

Mae ein proffil ymchwil unigryw yn adnabyddus yn lleol ac yn fyd-eang. Rydym yn gweithio i ddatblygu ymatebion a datrysiadau i faterion sy'n cynnwys newid hinsawdd a cholli adnoddau -caiff hyn ei gyflawni yn unol ag anghenion penodol lleoedd unigol. Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar y cysylltiadau cymhleth rhwng ecosystemau, cymdeithas ac economi ar raddfeydd gofodol gwahanol.

Rydym yn cymryd rhan mewn ymarfer ymchwil sy'n cael ei arwain gan theori a lleoliad gan weithredu fel canolfan ar draws nifer o ddisgyblaethau a sefydliadau academaidd. Rydym yn archwilio'r rhyngddibyniaethau rhwng sectorau adnoddau allweddol sy'n cynnwys egni, bwyd, dŵr a gwastraff. Yn ogystal cyfunwn y gymuned sy'n ddibynnol ar leoliad, busnes a diddordebau llywodraethu i ddod o hyd i ddatrysiadau i symud newidiadau cynaliadwy yn eu blaen.

Mae ein canolfannau a'n prosiectau yn dod ag amrywiaeth eang o arbenigeddau at ei gilydd i gydweithio ar waith ymchwil arloesol.

Mae Canolfan Rhagoriaeth Cerbydau Trydanol (EVCE) ym Mhrifysgol Caerdydd yn ganolfan aml-ddisgyblaeth sy'n unigryw ym maes timoedd ymchwil cerbydau trydanol (EV).

Electric vehicles charging

Electric Vehicle Centre of Excellence

We bring together experts from across Cardiff University to investigate and help address the remaining barriers to the widespread introduction of electric vehicles.

Integreiddio a phrif themâu ymchwil

Rydym wedi datblygu set unigryw o themâu sy'n integreiddio ac sy'n ymgysylltu gydag ystod eang o aelodau staff ym meysydd datblygu cysyniadol a methodolegol ac allbynnau. Mae'r ymchwil yn canolbwyntio ar bedair thema craidd sydd wedi'u seilio ar leoliad:

  • dadansoddiad rhwydwaith gofodol
  • y bio-economi
  • llywodraethu mannau cynaliadwy
  • arloesedd cymdeithasol

Mae ein hymchwilwyr yn gosod y themâu rhyngddisgyblaethol hyn yn eu rhaglenni ymchwil penodol: