Ymchwil

Ein cenhadaeth yw i ddarparu sylfaen newydd ar gyfer gwyddoniaeth cynaliadwy, i fynd y tu hwnt i ffiniau ymchwil cynaliadwyedd a cheisio dod o hyd i'r sialensau o adnoddau sy'n gwywo a hinsawdd sy'n newid.

Rydyn ni'n gweithredu ar draws pob un o'r tri Choleg ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn gwneud cysylltiadau newydd mewn gwyddor cynaliadwyedd. Gan ddod â mwy na 100 o ymchwilwyr at ei gilydd, rydyn ni'n datblygu ymatebion ac atebion sy'n seiliedig ar leoliad i faterion sy'n cynnwys newid hinsawdd a lleihad adnoddau – a hyn yn unol â gofynion penodol mannau unigol. Mae ymchwil mewn Mannau Cynaliadwy yn canolbwyntio ar y cyd-berthnasoedd cymhleth a deinamig rhwng ecosystemau, y gymdeithas a'r economi ar wahanol raddfeydd gofodol.

Ein gwaith presennol

Ers dechrau'r Sefydliad y 2010, rydym wedi datblygu proffil ymchwil unigryw sydd yn cael ei adnabod yn lleol a rhyngwladol. Ers cynhyrchu ymchwil am bedair blynedd, rydym wedi adolygu ein prosesau ac wedi adnewyddu'r adrannau ymchwil fydd yn cael eu datblygu ar gyfer ail gyfnod Mannau Cynaliadwy.

Rydym yn parhau i ymgysylltu mewn ymarfer ymchwil sy'n cael ei arwain gan theori a lleoliad. Drwy ymgysylltu ar draws nifer o ddisgyblaethau academaidd a sectorau a sefydliadau adnoddau, rydym yn gweithredu fel canolfan integreiddio. Byddwn yn arolygu sut mae sectorau adnoddau sy'n cynnwys egni, bwyd, dŵr a gwastraff yn gyd-ddibynnol ar ei gilydd. A byddwn hefyd yn cyfuno diddordebau'r gymuned sydd â lle fel canolbwynt, busnes a llywodraethu i ddod o hyd i ddatrysiadau a allai symud newidiadau cynaliadwy yn eu blaen.

Mae ein pum maes ymchwil newydd yn targedu'n strategol cyfleoedd ariannu sylweddol allanol gyda'r bwriad o sicrhau y gall yr ymchwil fod yn hunangynhaliol yn y dyfodol. Rydym yn rhoi pwyslais ar weithgareddau a chydweithrediadau rhwng ysgolion, adrannau, prifysgolion trwy Gymru, y DU ac yn rhyngwladol yn ogystal â sefydliadau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Mae ein gweithgareddau ymchwil craidd yn gorgyffwrdd themâu gwaith eraill, yn arbennig lle mae cydgysylltu o'r fath wedi bod yn effeithiol yn y gorffennol.

Rydym hefyd yn darparu cyfleoedd ar gyfer cymryd rhan mewn gweithgareddau ymchwil uchel o ran risg drwy brosiectau peilot a secondiadau ar gyfer staff academaidd.

Mae ein hymchwil yn edrych ar dri pwnc sy'n gorgyffwrdd:

Mae'r wybodaeth hon ar gael yn Saesneg yn unig.

The Sustainable Places Research Institute has developed a unique set of integrating themes, which engage a wide range of staff in conceptual and methodological development and outputs. We both focus and develop our research around four core, place-based themes:

  • spatial network analysis
  • the bio-economy
  • governance of sustainable places
  • social innovation.

We aim to broaden these themes, especially around understanding the distinctive requirements of place-based science, risk, identity, decision tools and public communication and we will develop a continuous programme of Scenario and sustainable place-making and design-building with researchers and stakeholder partners.

All researchers aim to ensure these interdisciplinary themes are embedded with all of their research, throughout each of the focussed research programmes

Mae'r wybodaeth hon ar gael yn Saesneg yn unig.

The Sustainable Places Research Institute has developed a unique set of integrating themes, which engage a wide range of staff in conceptual and methodological development and outputs. We both focus and develop our research around four core, place-based themes:

  • spatial network analysis
  • the bio-economy
  • governance of sustainable places
  • social innovation.

We aim to broaden these themes, especially around understanding the distinctive requirements of place-based science, risk, identity, decision tools and public communication and we will develop a continuous programme of Scenario and sustainable place-making and design-building with researchers and stakeholder partners.

All researchers aim to ensure these interdisciplinary themes are embedded with all of their research, throughout each of the focussed research programmes

Mae'r wybodaeth hon ar gael yn Saesneg yn unig.

Focussed research programmes

Our focussed research programmes are:

Key elements of these six research programmes have shown good potential in generating external grant income and are distinctive strengths of the Institute, building our international reputation and 'partner of choice' status in EU research grant bidding. We expect all programmes to be self-standing in terms of leveraged research grants by 2019.

Place-based empirical research

The research themes and research programmes are informed by the continued development of our current empirical research and act as observatories of place-based practices.

Here at the Research Institute we are facilitating collaborative work to identify problems and to find solutions to place based problems through working with stakeholders, including local community groups, public authorities and academic partners. We support methodological innovation for research into sustainable Place making while ensuring we link our research and impact.