Ysgol Haf

Illustration of turbines

Ysgol Haf Gwyddoniaeth Cynaliadwyedd.

Yn 2014, cynhaliwyd Ysgol Haf Gwyddoniaeth Cynaliadwyedd fel menter ar y cyd â Choleg Graddedigion y Brifysgol. Darparwyd fforwm hyfforddiant ymchwil unigryw ar gyfer ymchwilwyr doethurol ac ôl-ddoethurol rhyngddisgyblaethol ym maes gwyddor cynaliadwyedd a chreu mannau.

Gan ddarparu myfyrwyr ôl-raddedig ac ymchwilwyr ar ddechrau'u gyrfa gydag amlygiad i ymchwil o ansawdd uchel yn cael ei gynnal ar gynaliadwyedd ar draws y gwyddorau. Roedd yna gyfle hefyd i ddysgu o'r profiadau ymchwil ac ymarferion hyn. Roedd yn gyfle da yn ogystal i rannu profiadau cyffredin mewn ymchwil ac ysgrifennu. A thrafod y cyfleoedd a'r heriau ar gyfer cyflawni dull mwy cydgysylltiedig o wella lles cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol cymdeithas.

Y nod yw gwasanaethu ystod eang o ddiddordebau a chynlluniau gyrfa myfyrwyr, nid dim ond y rhai sy'n gweithio ym maes cynaliadwyedd. Er enghraifft:

  • Efallai y byddai gwyddonydd cymdeithasol eisiau gwybod pa offer a mesurau sy'n asesu orau'r rhyngweithio presennol rhwng pobl a'u hamgylcheddau naturiol. Ac y gellir eu defnyddio hefyd at ddibenion rhagfynegol.
  • Gallai biolegydd fod eisiau deall sut y caiff gwyddoniaeth ei ddefnyddio wrth lunio polisïau gyda ffocws ar sut rydym yn adeiladu modelau a chraffu arnynt. Yn ogystal, gallai fod eisiau dysgu sut y dylai gwneuthurwyr polisïau eu defnyddio.

Gobeithiwn y bydd yr wythnos yn darparu fforwm rhyngddisgyblaethol i ymchwilwyr fedru rhannu syniadau. Yn ogystal, bydd yn gyfle i drafod y cyfleoedd a'r sialensiau ymghlwm â'r nod o gyflawni dull fwy cyfunedig o wella bywyd cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol ein cymdeithas. Byddwn hefyd yn ffocysu ar sut i ddatblygu ffordd fwy cyfunedig o gydweithio gyda rhanddeiliaid.

Themâu'r Ysgol Haf