Darlithoedd cyhoeddus

Rydym yn cynnal darlithoedd ar amrywiaeth o bynciau cysylltiedig sydd ar agor i bawb.

Sustainable Places 2018 annual lecture

Professors Alison Blay-Palmer, Tony Capon and Katarina Eckerburg deliver the 2018 Sustainable Places annual lecture, discussing the challenges of interdisciplinary place-making from the perspective of their own research.

Watch the Sustainable Places 2018 annual lecture

Darlith gyweirnod Mannau Cynaliadwy

Gwnaeth yr Athro Nodedig Terry Chapin gyflwyno darlith gyweirnod Mannau Cynaliadwy yn archwilio'r berthynas rhwng pobl a natur.

Gwylio fideo o'r Athro Terry Chapin yn cyflwyno'i ddarlith.

'Mind the gap: Meeting the energy challenge in the UK' gyda'n noddwr Griff Rhys Jones

Gwnaeth Griff Rhys Jones, noddwr y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy, gadeirio panel trafod 'Mind the gap: meeting the energy challenge in the UK'. Roedd y panel yn trafod y mater o ddarparu ynni dibynadwy, fforddiadwy, glân ar gyfer cenedlaethau presennol a'r dyfodol.

Gwylio Griff Rhys Jones yn trafod her ynni yn y DU

Dan Kahan: Democratiaeth ac Amgylchfyd Cyfathrebu Gwyddoniaeth

Yn Chwefror 2014 cyflwynodd yr Athro Dan Kahan o Ysgol y Gyfraith yn Yale ddarlith o'r enw, "Democratiaeth ac Amgylchfyd Cyfathrebu Gwyddoniaeth".

Cyflwynwyd y ddarlith fel rhan o Gyfres Ddarlithoedd Nodedig y Brifysgol, sy'n dod â siaradwyr gwadd dylanwadol ac amlwg i gynulleidfa ehangach i arddangos eu gwaith.

Mae Dan yn Athro'r Gyfraith Elizabeth K Dollard ac Athro Seicoleg yn Ysgol y Gyfraith Yale. Mae'n aelod o'r Prosiect Dirnadaeth Diwylliannol, sef tîm rhyngddisgyblaethol o ysgolheigion sy'n defnyddio dulliau empirig i archwilio effaith gwerthoedd grŵp ar ganfyddiadau o risg a chyfathrebu gwyddonol.

Mae ei brif ddiddordebau ymchwil yn cynnwys canfyddiad risg, cyfathrebu gwyddoniaeth a defnyddio gwyddoniaeth penderfynol yn y gyfraith a chreu polisi.

Yn ystod y ddarlith, cyflwynodd y broblem gyfathrebu gwyddonol a phwysleisiodd fethiant tystiolaeth gwyddonol dilys, cymhellol, hawdd i'w gyrraedd, i chwalu unrhyw wrthdaro cyhoeddus sy'n gysylltiedig â 'r pwnc hwnnw.

Darlith cyhoeddus NRN LCEE - Yr Athro Katarina Eckerberg

Gwnaeth yr Athro Katarina Eckerberg o Brifysgol Umeå gyflwyno'i gwaith ar Gydweithio ar Reoli Adnoddau Cynaliadwy Naturiol. Cafodd y ddarlith ei chynnal fel rhan o gyfres darlithoedd cyhoeddus Rwydwaith Ymchwil Cenedlaethol ar gyfer Ynni Carbon Isel a'r Amgylchedd (NRN-LCEE)

Gwylio darlith yr Athro Katarina Eckerberg

Cyfoeth Naturiol Cymru - Y Gymru a Garem

Cyflwynodd Emyr Roberts, Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru, ddarlith am heriau a chyfleoedd sy'n wynebu amgylchedd naturiol cymru a'u rheoli cynaliadwy.

Gwylio darlith Emyr Roberts