Darlithoedd cyhoeddus

Rydym yn cynnal darlithoedd ar amrywiaeth o bynciau cysylltiedig sydd ar agor i bawb.

Darlith gyweirnod Mannau Cynaliadwy

Gwnaeth yr Athro Nodedig Terry Chapin gyflwyno darlith gyweirnod Mannau Cynaliadwy yn archwilio'r berthynas rhwng pobl a natur.

Gwylio fideo o'r Athro Terry Chapin yn cyflwyno'i ddarlith.

'Mind the gap: Meeting the energy challenge in the UK' gyda'n noddwr Griff Rhys Jones

Gwnaeth Griff Rhys Jones, noddwr y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy, gadeirio panel trafod 'Mind the gap: meeting the energy challenge in the UK'. Roedd y panel yn trafod y mater o ddarparu ynni dibynadwy, fforddiadwy, glân ar gyfer cenedlaethau presennol a'r dyfodol.

Gwylio Griff Rhys Jones yn trafod her ynni yn y DU

Dan Kahan: Democratiaeth ac Amgylchfyd Cyfathrebu Gwyddoniaeth

Yn Chwefror 2014 cyflwynodd yr Athro Dan Kahan o Ysgol y Gyfraith yn Yale ddarlith o'r enw, "Democratiaeth ac Amgylchfyd Cyfathrebu Gwyddoniaeth".

Cyflwynwyd y ddarlith fel rhan o Gyfres Ddarlithoedd Nodedig y Brifysgol, sy'n dod â siaradwyr gwadd dylanwadol ac amlwg i gynulleidfa ehangach i arddangos eu gwaith.

Mae Dan yn Athro'r Gyfraith Elizabeth K Dollard ac Athro Seicoleg yn Ysgol y Gyfraith Yale. Mae'n aelod o'r Prosiect Dirnadaeth Diwylliannol, sef tîm rhyngddisgyblaethol o ysgolheigion sy'n defnyddio dulliau empirig i archwilio effaith gwerthoedd grŵp ar ganfyddiadau o risg a chyfathrebu gwyddonol.

Mae ei brif ddiddordebau ymchwil yn cynnwys canfyddiad risg, cyfathrebu gwyddoniaeth a defnyddio gwyddoniaeth penderfynol yn y gyfraith a chreu polisi.

Yn ystod y ddarlith, cyflwynodd y broblem gyfathrebu gwyddonol a phwysleisiodd fethiant tystiolaeth gwyddonol dilys, cymhellol, hawdd i'w gyrraedd, i chwalu unrhyw wrthdaro cyhoeddus sy'n gysylltiedig â 'r pwnc hwnnw.

Darlith cyhoeddus NRN LCEE - Yr Athro Katarina Eckerberg

Gwnaeth yr Athro Katarina Eckerberg o Brifysgol Umeå gyflwyno'i gwaith ar Gydweithio ar Reoli Adnoddau Cynaliadwy Naturiol. Cafodd y ddarlith ei chynnal fel rhan o gyfres darlithoedd cyhoeddus Rwydwaith Ymchwil Cenedlaethol ar gyfer Ynni Carbon Isel a'r Amgylchedd (NRN-LCEE)

Gwylio darlith yr Athro Katarina Eckerberg

Cyfoeth Naturiol Cymru - Y Gymru a Garem

Cyflwynodd Emyr Roberts, Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru, ddarlith am heriau a chyfleoedd sy'n wynebu amgylchedd naturiol cymru a'u rheoli cynaliadwy.

Gwylio darlith Emyr Roberts