Darlithoedd cyhoeddus

Dan Kahan: Democratiaeth ac Amgylchfyd Cyfathrebu Gwyddoniaeth

Yn Chwefror 2014 cyflwynodd yr Athro Dan Kahan o Ysgol y Gyfraith yn Yale ddarlith o'r enw, "Democratiaeth ac Amgylchfyd Cyfathrebu Gwyddoniaeth"

Cyflwynwyd y ddarlith fel rhan o Gyfres Ddarlithoedd Nodedig y Brifysgol, sy'n dod â siaradwyr gwadd dylanwadol ac amlwg i gynulleidfa ehangach i arddangos eu gwaith.

Mae Dan yn Athro'r Gyfraith Elizabeth K Dollard ac Athro Seicoleg yn Ysgol y Gyfraith Yale. Mae'n aelod o'r Prosiect Dirnadaeth Diwylliannol, sef tîm rhyngddisgyblaethol o ysgolheigion sy'n defnyddio dulliau empirig i archwilio effaith gwerthoedd grŵp ar ganfyddiadau o risg a chyfathrebu gwyddonol.

Mae ei brif ddiddordebau ymchwil yn cynnwys canfyddiad risg, cyfathrebu gwyddoniaeth a defnyddio gwyddoniaeth penderfynol yn y gyfraith a chreu polisi.

Yn ystod y ddarlith, cyflwynodd y broblem gyfathrebu gwyddonol a phwysleisiodd fethiant tystiolaeth gwyddonol dilys, cymhellol, hawdd i'w gyrraedd, i chwalu unrhyw wrthdaro cyhoeddus sy'n gysylltiedig â 'r pwnc hwnnw.