Swyddi gwag

Gweledigaeth y Sefydliad Ymchwil yw darparu sylfaen newydd ar gyfer gwyddor cynaliadwyedd. Mae'n gwthio ffiniau ymchwil draddodiadol mewn gwyddor cynaliadwyedd er mwyn dod o hyd i atebion i heriau dirywiad adnoddau a newid hinsawdd.

Nodwch y dudalen neu cadwch mewn cysylltiad â ni ar Facebook a Twitter. I weld cyfleoedd cyfredol ewch i'r fersiwn Saesneg o'r dudalen hon.

UNU Research Officer

23 February 2017

Download the full job description.

PDF