Man cyfarfod ar gyfer y gwyddorau cynaliadwyedd, sy’n canolbwyntio ar bwyso a mesur atebion arloesol ar gyfer dyfodol mwy cynaliadwy.

Newyddion diweddaraf

Beach coastline

British Academy Sustainable Development Programme awards

7 Rhagfyr 2016

Cardiff academics funded to research coastal zone management

Pontypool

All around us

7 Rhagfyr 2016

The Pontypool Deep Place Study

Sustainable Place Research Institute

Ecological restoration; who should pay?

23 Tachwedd 2016

Cardiff University academics come together to discuss restoring nature

Swyddi gwag

Cyfleoedd a swyddi gwag yn y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy

Effaith

Rydym yn darparu ymchwil berthnasol a chadarn a gaiff ei defnyddio gan lunwyr polisi ledled Cymru, y DU a thu hwnt, i gefnogi polisïau sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

Digwyddiadau

Darganfod mwy am ddarlithoedd cyhoeddus, seminarau ymchwil a gweithdai mewn gwyddoniaeth cynaliadwy a chreu mannau.