Man cyfarfod ar gyfer y gwyddorau cynaliadwyedd, sy’n canolbwyntio ar bwyso a mesur atebion arloesol ar gyfer dyfodol mwy cynaliadwy.

Gwyliwch ein fideo i gael rhagor o wybodaeth

Rydym yn darparu ymchwil berthnasol a chadarn a gaiff ei ddefnyddio gan lunwyr polisi ledled Cymru, y DU a thu hwnt, i gefnogi polisïau sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

Rhagor o wybodaeth am ein darlithoedd cyhoeddus, seminarau ymchwil a gweithdai mewn gwyddor cynaliadwyedd a chreu lleoedd.

Newyddion diweddaraf

seagrass

Angen newid pwyslais cadwraeth forol drofannol er mwyn gwarchod cynefin morwellt hollbwysig

13 Tachwedd 2018

Rhaid i ni gynyddu a newid ein blaenoriaethau o ran ymdrechion cadwraeth. Mae angen defnyddio ein hadnoddau cyfyngedig mewn ffordd fwy penodol er mwyn creu systemau cynaliadwy, yn ôl darn a gyhoeddwyd yn y cylchgrawn Current Biology.

Image of a northern white rhino

Gobaith newydd i'r mamal sydd fwyaf dan fygythiad yn y byd ar ôl i'w hanes genetig gael ei mapio

7 Tachwedd 2018

Dadansoddiad genetig o rinoserosiaid gwyn y gogledd a'r de yn datgelu gwybodaeth newydd er mwyn gwarchod y rhywogaethau

Sleeping doormouse

Bioamrywiaeth yn hanfodol ar gyfer dyfodol Cymru

10 Hydref 2018

Adroddiad yn archwilio manteision ehangach ymdrechion cadwraeth

Rhagor o wybodaeth am rai o'n prosiectau ymchwil o amgylch y byd.