Gyda dewis o dros 300 o gyrsiau, ymunwch â ni er mwyn i chi elwa o’r cyfleusterau safonol, cael profiad myfyriwr gwych a denu nifer o gyflogwyr blaenllaw wedi i chi ennill eich gradd.

Dod o hyd i’ch cwrs

Pori fesul: Pwnc | Ysgol | A-Y

Gofyn am brosbectws

Llwythwch i lawr gopi o’n prosbectws, llyfrynnau pwnc a chanllawiau eraill.

Diwrnodau Agored ac ymweliadau

Dewch i grwydro’r campws, cwrdd â staff a myfyrwyr, darganfod rhesymau dros ddewis ni fel prifysgol.

Pam astudio gyda ni?

Beth sy’n gwneud Caerdydd yn lle mor arbennig a pham y dylech astudio yma.

Students sat on a bench

Cyflwyno cais ar gyfer 2017

Gwybodaeth i fyfyrwyr sy’n gwneud cais ar gyfer gradd israddedig llawn amser ym Mhrifysgol Caerdydd ym mis Medi 2017.

Gwneud cais

Rydym yn croesawu ceisiadau wrth bawb sydd yn dymuno astudio yn y Brifysgol.

Arian a ffioedd

Gwybodaeth am arian sydd ar gael i'ch helpu i dalu am gost ffioedd dysgu a chostau byw.

Rheini a Chefnogwyr

Gwybodaeth a chyngor i'r rheiny sy'n cefnogi rhywun sy'n ystyried mynychu'r Brifysgol.

Ymgeiswyr o'r UE

I wybod mwy am sut gall benderfyniad y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd effeithio ar ymgeiswyr a darpar fyfyrwyr o’r UE.