Barn y bobl

Nid ni yn unig sy'n canmol. Dyma farn y wasg a chanllawiau i brifysgolion am Brifysgol Caerdydd.

Mae gan Gaerdydd y cwbl mae'n debyg: pensaernïaeth ddinesig fawreddog mewn lleoliad awelog ger y lli, bariau smart iawn a lleoliadau sydd o fewn herc, cam a naid i ffwrdd o gefn gwlad hyfryd.

Mae Caerdydd yn un o Brifysgolion mwyaf poblogaidd y DU yn nhermau y ceisiadau UCAS a dderbynnir. Mae’r niferoedd o geisiadau a’r lleoedd sydd ar gael yn dibynnu ar y cyrsiau.

Mae Caerdydd yn ddewis parhaol fel Prifysgol Gorau Cymru y Sunday Times. Dyma’r unig aelod Cymreig o’r Grŵp Russell o Brifysgolion a arweinir gan ymchwil a’r unig gynrychiolydd o Gymru sydd yn y 200 uchaf o Brifysgolion y Byd.

Mae Caerdydd yn un o brifddinasoedd ifancaf Ewrop – yn ddigon bychan i fod yn gyfeillgar ond hefyd yn ddigon mawr i gynnig y gorau o fyw mewn dinas.

Mae trigolion Caerdydd yn ffodus i fwynhau’r ansawdd gorau o fywyd ym Mhrydain.

Mae costau byw ar gyfer myfyrwyr yng Nghaerdydd yn gyffredinol yn is nag unrhyw le arall yn y DU.