Cyfleoedd ymchwil

A chithau’n fyfyriwr israddedig, cewch gyfle i gymryd rhan mewn lleoliad gwaith cyflogedig dros yr haf yn amgylchedd ymchwil y Brifysgol.

Nodwch, mae'r cynllun CUROP ar gael i fyfyrwyr cofrestredig Prifysgol Caerdydd yn unig.

Gwyliwch fideo rhagflas CUROP

Mae Rhaglen Cyfleoedd Ymchwil Israddedig Caerdydd (CUROP) yn cynnig grant i chi – £200 yr wythnos, am hyd at wyth wythnos – i gymryd rhan mewn lleoliad gwaith yn un o'n Hysgolion Academaidd, gan gydweithio ar brosiectau ymchwil o dan oruchwyliaeth.

Mae ein prosiectau yn cynnig cyfle unigryw i chi gael blas ar ymchwil fyw, gwella’ch sgiliau academaidd a gwneud penderfyniad mwy gwybodus ynghylch ymchwilio ymhellach ar lefel ôl-raddedig.

Gall eich gwaith fod yn sail i gyhoeddiad ymchwil, a byddwn yn llwytho hyn i storfa ein sefydliad, gan olygu y gall ymchwilwyr ledled y byd ei weld a'i lwytho.

Yn rhan o'r Rhaglen, byddwch chi hefyd yn cydweithio â myfyrwyr CUROP eraill mewn cynhadledd a fydd yn arddangos posteri am eich ymchwil, gan rannu profiadau a dangos eich canfyddiadau ymchwil i gynulleidfa'r Brifysgol.

Erbyn hyn, mae’r Rhaglen yn cael ei hystyried yn un o'r cynlluniau ymchwil mwyaf i israddedigion yn y DU. Mae tua 500 o fyfyrwyr wedi ymgymryd â lleoliadau CUROP ers 2008, gan weithio ar brosiectau mor amrywiol â gwaith archifol hanesyddol, chwilio am blanedau newydd ac ymchwil i ganser.

Rhagor o wybodaeth

Rhaglen Cyfleoedd Ymchwil Israddedig Caerdydd (CUROP)