Buddsoddi

Model Pensaer o'r Campws Arloesedd
Model Pensaer yn dangos gweledigaeth posibl ar gyfer Campws Arloesedd y dyfodol.

Er bod y Brifysgol yn dyddio o 1883, mae’n hoelio’i sylw ar y 21g ac mae ganddi nifer o adeiladau a chyfleusterau safonol.

Rydyn ni wedi buddsoddi’n sylweddol yn yr ystâd dros y blynyddoedd diwethaf. Mae’r mwyafrif o’r ysgolion academaidd wedi elwa o adnewyddiad mawr gan gynnwys darparu labordai newydd a helaeth eu hoffer, darlithfeydd, llyfrgelloedd a chyfleusterau cyfrifiadura. Mae datblygiadau diweddar yn cynnwys Canolfan dysgu ac addysgu gwerth £14m yn agos i Ysgol Busnes Caerdydd a Phreswylfa Myfyrwyr gwerth £6m.

Ymhlith y datblygiadau diweddaraf mae:

  • estyniad, ar gost o £4 miliwn, i Ysgol Biowyddorau Caerdydd
  • Adeilad Cochrane, ar gost o £18 miliwn, sy’n darparu Canolfan Addysg Feddygol newydd ar Gampws Parc Mynydd Bychan

Mae rhagor o ganolfannau hynod fodern yn cael eu codi ar gampws Parc Maendy – campws sydd eisoes yn gartref i adeilad trawiadol Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg. I ddysgu mwy, darllenwch Gyllun Meistr y Campws.