Pam astudio gyda ni?

Sefydlwyd Prifysgol Caerdydd ym 1883 ac mae’n un o brifysgolion blaenllaw Prydain. Mae gennym dros 300 o gyrsiau y gallwch chi eu haddasu i gyd-fynd â’ch uchelgais a’ch diddordebau chi.

Cardiff University Careers Science Fair

Rhagolygon gyrfa

Dysgwch pam bod galw mawr am ein graddedigion ni gan gyflogwyr.

Dr. Sam Evans examining images from a confocal microscope

Arweinwyr ym myd ymchwil

Mae gennym staff ymchwil sydd ag enw da yn rhyngwladol sy'n helpu i wneud gwahaniaeth yn y byd.

Mature students in the library

Strwythurau hyblyg y graddau

O deilwra eich gradd ar gyfer eich diddordebau neu i sicrhau eich bod yn cael yr hyblygrwydd i weithio dramor neu mewn diwydiant, gallwn gynnig strwythur hyblyg i chi.

Cochrane building

Buddsoddi

Rydym wedi buddsoddi'n sylweddol mewn adeiladau a chyfleusterau blaengar dros y blynyddoedd diweddaraf.

Golygfa o'r awyr o'r Brifysgol

Barn y bobl

Dyma farn y wasg a chanllawiau prifysgol am Brifysgol Caerdydd.

Dio de Janeiro

Cyfleoedd byd-eang

Mae gan Brifysgol Caerdydd gysylltiadau gyda dros 250 o sefydliadau safonol a chewch y cyfle i gael profiad ar leoliad mewn gwlad dramor yn Ewrop a thu hwnt.

Students at summer school

Help i'r rhai sy'n gadael gofal

Mae gennym becyn cefnogaeth hael i fyfyrwyr sydd mewn gofal ac sydd wedi gadael gofal.

Students reading language books

Ieithoedd i bawb

Mae ein rhaglen Ieithoedd i Bawb yn rhedeg ochr yn ochr â’ch gradd er mwyn i chi fedru dysgu iaith wrth i chi astudio.

Group of students walking through park

Cwrdd â’n myfyrwyr

Dysgwch mwy am fywyd ym Mhrifysgol Caerdydd o'r myfyrwyr eu hunain.