Pam astudio gyda ni?

Sefydlwyd Prifysgol Caerdydd ym 1883 ac mae’n un o brifysgolion blaenllaw Prydain. Mae gennym dros 300 o gyrsiau y gallwch chi eu haddasu i gyd-fynd â’ch uchelgais a’ch diddordebau chi.

Fideo am fywyd ym Mhrifysgol Caerdydd

Cardiff University Careers Science Fair

Rhagolygon gyrfa

Dysgwch pam bod galw mawr am ein graddedigion ni gan gyflogwyr.

Dr. Sam Evans examining images from a confocal microscope

Arweinwyr ym myd ymchwil

Mae gennym staff ymchwil sydd ag enw da yn rhyngwladol sy'n helpu i wneud gwahaniaeth yn y byd.

Mature students in the library

Strwythurau hyblyg y graddau

O deilwra eich gradd ar gyfer eich diddordebau neu i sicrhau eich bod yn cael yr hyblygrwydd i weithio dramor neu mewn diwydiant, gallwn gynnig strwythur hyblyg i chi.

Cochrane building

Buddsoddi

Rydym wedi buddsoddi'n sylweddol mewn adeiladau a chyfleusterau blaengar dros y blynyddoedd diweddaraf.

Aerial view of uni

Barn y bobl

Dyma farn y wasg a chanllawiau prifysgol am Brifysgol Caerdydd.

Dio de Janeiro

Cyfleoedd byd-eang

Mae gan Brifysgol Caerdydd gysylltiadau gyda dros 250 o sefydliadau safonol a chewch y cyfle i gael profiad ar leoliad mewn gwlad dramor yn Ewrop a thu hwnt.

Students at summer school

Help i'r rhai sy'n gadael gofal

Mae gennym becyn cefnogaeth hael i fyfyrwyr sydd mewn gofal ac sydd wedi gadael gofal.

Students reading language books

Ieithoedd i bawb

Mae ein rhaglen Ieithoedd i Bawb yn rhedeg ochr yn ochr â’ch gradd er mwyn i chi fedru dysgu iaith wrth i chi astudio.