Barn y bobl

Nid ni yn unig sy'n canmol. Dyma farn y wasg a chanllawiau i brifysgolion am Brifysgol Caerdydd.

Mae gan Gaerdydd y cwbl mae'n debyg: pensaernïaeth ddinesig fawreddog mewn lleoliad awelog ger y lli, bariau smart iawn a lleoliadau sydd o fewn herc, cam a naid i ffwrdd o gefn gwlad hyfryd.

Canllaw Prifysgol The Guardian 2013

Yn academaidd, mae Caerdydd yn brifysgol sydd ar y brig … ac yn rhyfeddol o boblogaidd ymhlith ei myfyrwyr. Tybed ai Caerdydd yw’r gyfrinach fwyaf ymhlith prifysgolion Prydain?

Canllaw Virgin i Brifysgolion Prydeinig 2012

Canmolodd yr Asiantaeth Sicrwydd Ansawdd y Brifysgol am ei gweledigaeth academaidd rymus ac am ddatblygu a mynegi ei chenhadaeth yn effeithiol i sicrhau rhagoriaeth yn ei haddysgu a’i hymchwil.

Canllaw Prifysgolion Da The Times 2012

Mae’r Brifysgol mor hyderus a blaengar â’r ddinas y mae’n rhan ohoni ac mae ganddi enw rhagorol am ansawdd ei haddysgu a’i hymchwil. Barnwyd bod bron 60% o’i hymchwil yn arwain y byd ac mae hi’n aelod o'r Grŵp Russell o brifysgolion blaenllaw.

Canllaw Prifysgol The Guardian 2013

Prifysgol ymchwilddwys o safon fyd-eang.

Canllaw'r Daily Telegraph i Brifysgolion y DU

Mae Caerdydd yn cynnig profiad atyniadol iawn i fyfyrwyr: un o brifysgolion ymchwil Grŵp Russell, ystod eang o gyrsiau gradd israddedig traddodiadol, costau byw cymharol fforddiadwy a phob math o fywyd hwyliog gyda’r nos.

Canllaw Prifysgol y Sunday Times