Ewch i’r prif gynnwys

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2017

Gwybodaeth Gyffredinol i Fyfyrwyr o'r DU, yr UE a myfyrwyr rhyngwladol ar gyfer 2017/18.

Mae’r ffioedd dysgu’n daladwy i Brifysgol Caerdydd am bob blwyddyn o’ch cwrs (gan gynnwys blynyddoedd sy'n cael eu hailadrodd). Felly, i gael amcangyfrif bras o gyfanswm y gost, dylech luosi’r ffioedd â nifer y blynyddoedd o astudio.

Mae arian ar gael tuag at gost ffioedd dysgu, yn dibynnu ar ble rydych yn byw cyn dechrau astudio'ch cwrs. Ewch i'n tudalennau benthyciadau a grantiau am ragor o wybodaeth.

Myfyrwyr o’r DU a’r UE

Math o fyfyriwrFfi 2017/18
Israddedigion amser llawn o'r DU£9,000
Israddedigion amser llawn o'r UE£9,000
Myfyrwyr ERASMUS neu sy'n astudio dramor£1,350
Myfyrwyr sydd ar flwyddyn o leoliad gwaith/diwydiannol£1,800
Myfyrwyr ym mlwyddyn dysgu yn y gwaith y rhaglen BSc/MArch mewn Pensaernïaeth50% o’r ffi amser llawn
Rhaglenni gofal iechyd / rhaglenni a ariennir gan y GIGRhagor o wybodaeth
Tsieinëeg Fodern (BA)Gweler y nodyn isod

Ffioedd ar ôl y flwyddyn gyntaf

Bydd lefelau ffioedd dysgu i israddedigion amser llawn o’r DU a’r UE sy’n byw yng Nghymru ac sy’n dechrau eu gradd yn 2017 yn parhau i fod yn £9,000 y flwyddyn drwy gydol eu cwrs.

Gohirio mynediad

Os ydych chi’n ystyried gohirio eich dyddiad dechrau yn 2017 tan 2018, nodwch y bydd newidiadau i lefelau ffioedd a chyllid a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn berthnasol i’ch cwrs o’r flwyddyn gyntaf ymlaen.

Tsieinëeg Fodern (BA)

Yn wahanol i’n rhaglenni blwyddyn dramor arferol, mae hwn yn gyfle unigryw i ennill gradd ddwbl o Brifysgol Caerdydd a Phrifysgol Normal Beijing (BNU), a gefnogir gan fwrsariaeth. Fel arfer, mae ffioedd dysgu yn BNU yn costio tua £4,500 y flwyddyn, fodd bynnag, mae Prifysgol Normal Beijing a Phrifysgol Caerdydd yn cynnig bwrsariaeth ar gyfer yr holl fyfyrwyr a dderbynnir ar y rhaglen drwy dalu cyfraniadau ffioedd dysgu rhannol ar gyfer blynyddoedd 2 a 3. Felly dim ond ffioedd blwyddyn dramor safonol Prifysgol Caerdydd y bydd myfyrwyr yn gorfod eu talu am y ddwy flynedd hynny.

Nodwch, mae'r ddogfen isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Undergraduate international tuition fees 2017/18

25 November 2016

International tuition fees for undergraduate programmes for the academic year 2017/18.

PDF

Myfyrwyr o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw

Band2017/18
Band A - cyrsiau clinigol£24,675
Band B - Peirianneg, Rhag-Glinigol, Meddygaeth/Deintyddiaeth, Gwyddoniaeth£10,500
Band C - Cyfrifiadureg a Seicoleg£10,500
Band D - Business Studies, Social Science, Humanities and Language£9,000
Myfyrwyr ar leoliad blwyddyn dramor Erasmus15% o'r ffi amser llawn