Athrawon a chynghorwyr gyrfa

Teachers

Mae gennym ni raglen estyn-allan fawr sy’n annog myfyrwyr o wahanol grwpiau oedran i anelu at gael addysg uwch ac i ymbaratoi ar ei chyfer.

Y Gwasanaeth Allgymorth Ysgolion a Cholegau

Bob blwyddyn, bydd ein tîm Allgymorth Ysgolion a Cholegau yn gweithio gyda 240 a rhagor o ysgolion a cholegau i gyflwyno sesiynau gwybodaeth i fyfyrwyr blwyddyn 12 a blwyddyn 13.

Diwrnodau Agored neu ymweliadau â’r Brifysgol

Croesewir grwpiau o ysgolion a cholegau i’n Diwrnod Agored a chynhelir digwyddiadau penodol ar gyfer athrawon gwadd a chynghorwyr. Mae ein Diwrnodau Agored ar gyfer 2017 wedi dod I ben ond fe gynhelir Ymweliadau Campws ar 25 Tachwedd a 9 Rhagfyr 2017 a fydd yn rhoi profiad uniongyrchol i'ch myfyrwyr o’r Brifysgol a'r ddinas. Llenwch ein ffurflen archebu i gael rhagor o wybodaeth ac i gadw lle ar gyfer un o'n Ymweliadau Campws..

Cynhadledd Athrawon a Chynghorwyr Gyrfaoedd

Cynhaliwyd ein cynhadledd athrawon a chynghorwyr gyrfaoedd ddydd Gwener 30 Mehefin 2017. Mae ein cynhadledd undydd a rhad ac am ddim yn dod â siaradwyr gwadd pwysig ynghyd i gyflwyno’r dulliau a’r technegau sydd eu hangen i wella dysgu ac addysgu yn eich ystafell ddosbarth. Yn ogystal, mae’n gyfle i gael gwybod am y newidiadau diweddaraf ym maes addysg uwch. Cynhelir teithiau rhyngweithiol o gwmpas cyfleusterau’r Brifysgol yn ystod y dydd hefyd. Ewch i dudalen y gynhadledd ar ein gwefan i gael rhagor o wybodaeth am y diwrnod.

Ehangu Mynediad

Byddwn ni’n rhedeg amrywiaeth o raglenni a gweithgareddau i godi dyheadau a hyrwyddo addysg uwch i grwpiau nad oes digon o gynrychioli wedi bod arnyn nhw, yn draddodiadol, yng Nghymru. Fe gânt eu cynnig i fyfyrwyr ym mlynyddoedd 11-13.

Sioe Ffordd Addysg Uwch

Byddwn ni’n gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd (UWIC gynt) i gynyddu’r ymwybyddiaeth o addysg uwch ac i hyrwyddo’i manteision drwy gyflwyno cynulliadau Sioe Deithiol Addysg Uwchi fyfyrwyr blynyddoedd 10 ac 11 yn ysgolion Cymru.