Athrawon a chynghorwyr gyrfa

Teachers

Mae gennym raglen allgymorth eang sy’n annog myfyrwyr o bob grŵp oedran i anelu at addysg uwch, a pharatoi ar ei chyfer.

I gael y newyddion diweddaraf i athrawon a chynghorwyr gyrfaoedd, cofrestrwch ar gyfer ein e-gylchlythyr.

Gwasanaeth Allgymorth i Ysgolion a Cholegau

Mae ein Tîm Allgymorth i Ysgolion a Cholegau, sy’n dîm profiadol, yn gweithio gyda thros 300 o ysgolion a cholegau bob blwyddyn. Rydym yn mynd i ffeiriau addysg uwch ac yn darparu amrywiaeth o sesiynau gwybodaeth i gefnogi myfyrwyr blwyddyn 12 a blwyddyn 13 myfyrwyr drwy gydol y cyfnod o bontio i addysg uwch.

Diwrnodau Agored neu ymweliadau â’r Brifysgol

Croesewir grwpiau o ysgolion a cholegau i’n  Diwrnod Agored a chynhelir digwyddiadau penodol ar gyfer athrawon gwadd a chynghorwyr. Bydd ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi a’ch myfyrwyr weld y Brifysgol a'r ddinas dros eich hun.

Ehangu mynediad

Rydym yn cynnal amrywiaeth o raglenni a gweithgareddau er mwyn codi dyheadau a hyrwyddo addysg uwch ymhlith grwpiau sy’n draddodiadol heb eu cynrychioli’n ddigonol yng Nghymru. Caiff y rhain eu cynnig i fyfyrwyr ym mlynyddoedd 11 i 13.

Sioe Deithiol Addysg Uwch

Rydym yn cydweithio â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd i godi ymwybyddiaeth a hyrwyddo manteision addysg uwch drwy gyfrwng ymgynulliadau Sioe Deithiol Addysg Uwch, sy'n cael eu cynnal ar gyfer myfyrwyr blwyddyn 10 ac 11 yn ysgolion Cymru.

Cefnogi cwricwlwm

Dysgwch mwy am yr amrywiaeth o weithgareddau ymgysylltu ar gyfer ysgolion sy’n cael eu cynnig gan y Brifysgol. Chwiliwch trwy Ysgol Academaidd, pwnc cwricwlwm, cyfnod allweddol, math o weithgaredd a rhaglen.