Rhieni a Chefnogwyr

Rydym yma i gefnogi ac i gynghori'r rhai hynny sy'n cefnogi rhywun sy'n meddwl am fynd i Brifysgol.

Mae mynd i'r Brifysgol yn garreg filltir bwysig mewn bywyd- i rieni yn ogystal â myfyrwyr. Ond cofiwch fe wnawn ni'n gorau i ddarparu amgylchedd diogel a chefnogol i'ch mab neu'ch merch fedru ffynnu.

Pam mynd i Brifysgol?

O wella'ch rhagolygon gyrfa i gynyddu eich hunan-hyder a'ch annibyniaeth; mae yna nifer o resymau i fynychu prifysgol.

Bywyd ym Mhrifysgol Caerdydd

Gwybodaeth am help ariannol, costau byw a ffactorau eraill sy'n effeithio bywyd yn y Brifysgol.

Graddio

Nodwch mae'r fideo ar gael yn Saesneg yn unig.

Watch a video about graduation week at Cardiff University on YouTube.

Mae diwrnod graddio i weld ymhell yn y dyfodol ond bydd e yma chwap! Gwyliwch ein fideo Saesneg sydd oddeutu pum munud o hyd ac edrych mlaen at ddiwrnod graddio eich mab neu'ch merch.