Cwrdd â’n myfyrwyr

Hoffech chi wybod mwy am fywyd ym Mhrifysgol Caerdydd? Mae gwefan Barn ein Myfyrwyr yn cofnodi profiadau ein hisraddedigion ac maen nhw’n barod i ateb eich cwestiynau.

Dyma fyfyrwyr o gig a gwaed sy’n astudio amrywiaeth o gyrsiau. Maen nhw yma i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi am fywyd ym Mhrifysgol Caerdydd. Sut mae bywyd o ddydd i ddydd? Pa glybiau a chymdeithasau sydd ar gael? Oes yna gerddoriaeth dda yng Nghaerdydd? Gallwch eu holi’n dwll.

Cliciwch ar ddelwedd isod i weld blogiau Barn ein Myfyrwyr lle gallwch chi roi sylwadau neu ofyn cwestiwn ar eu cyfrifon Facebook neu Twitter. Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd.

Myfyrwyr presennol

 • Chloe Chiddle
 • Hannah Hopkins
 • Hope
 • Jack
 • Joe
 • Johanna
 • Leo

Myfyrwyr blaenorol

 • Aarifa
 • Ben
 • Elli
 • Hannah
 • Ian
 • Jess
 • Jordan
 • Lucy
 • Nada
 • Nina
 • Rhian
 • Toby
 • Vicky

Myfyrwyr ar ffilm

Cyfle i ddysgu mwy am fywyd myfyriwr yma ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnwys cyfleoedd i loywi eich Cymraeg.