Cwrdd â’n myfyrwyr

Hoffech chi wybod mwy am fywyd ym Mhrifysgol Caerdydd? Mae gwefan Barn ein Myfyrwyr yn cofnodi profiadau ein hisraddedigion ac maen nhw’n barod i ateb eich cwestiynau.

Dyma fyfyrwyr o gig a gwaed sy’n astudio amrywiaeth o gyrsiau. Maen nhw yma i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi am fywyd ym Mhrifysgol Caerdydd. Sut mae bywyd o ddydd i ddydd? Pa glybiau a chymdeithasau sydd ar gael? Oes yna gerddoriaeth dda yng Nghaerdydd? Gallwch eu holi’n dwll.

Gallwch ymweld â'r dudalen blogiau Barn ein Myfyrwyr neu dewiswch ddelwedd isod i fynd at blog myfyriwr penodol lle allwch roi sylwadau ar eu blogiau neu ofyn cwestiwn ar eu cyfrifon Facebook neu Twitter. Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd.

Myfyrwyr presennol

Myfyrwyr blaenorol

Taith myfyriwr o amgylch ein campws a dinas Caerdydd

Cyfle i ddysgu mwy am fywyd myfyriwr yma ym Mhrifysgol Caerdydd gan cynnwys cyfleoedd i loywi eich Cymraeg.