Ewch i’r prif gynnwys

Benthyciadau a grantiau

Nid yw cyllid ar gyfer myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ym mis Medi 2019 wedi ei gadarnhau eto gan y llywodraethau o dan sylw. Mae'r holl wybodaeth isod yn seiliedig ar y wybodaeth orau sydd ar gael i ni gan olygu y gallai’r wybodaeth newid.

Cyn gynted ag y caiff y cyllid ei gadarnhau i'r rheini sy'n bwriadu dechrau cwrs ym mis Medi 2019, byddwn yn diweddaru'r dudalen hon. Sicrhewch eich bod yn gwirio gwefan eich corff cyllido yn rheolaidd er mwyn cael gwybodaeth gyfredol.

Bydd y modd y dylech wneud cais am gyllid myfyrwyr a'r pecyn ariannu sydd ar gael i chi yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw:

Cymru

Dysgwch mwy am y benthyciadau a'r grantiau sydd ar gael i fyfyrwyr o Gymru.

DU, tu allan i Gymru

Gwybodaeth ariannol i fyfyrwyr o Loegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban (Saesneg yn unig).

Gwledydd yr UE

Dewch i wybod rhagor am wybodaeth ynghylch ariannu ar gyfer gwledydd o fewn yr Undeb Ewropeaidd.

Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw

Mae gan fyfyrwyr sy'n byw yn Ynys Manaw neu Ynysoedd y Sianel drefniadau ariannu sy'n wahanol i fyfyrwyr gweddill y DU a'r UE. Dewch i wybod rhagor am yr ariannu sydd ar gael.