Ewch i’r prif gynnwys

Cyllido eich cwrs gofal iechyd

Ceir dau lwybr cyllido i fyfyrwyr gofal iechyd: Cyllid y GIG i'r rheini sy'n ymrwymo i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl cymhwyso, neu gyllid gan Cyllid Myfyrwyr.

Bwrsariaeth y GIG

Fel arfer mae cyllid y GIG ar gael i fyfyrwyr sy'n ymrwymo i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl cymhwyso.

Cyllid gan Cyllid Myfyrwyr

Os ydych chi'n cynllunio i beidio ag ymrwymo i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl cymhwyso, mae'n dal yn bosib i chi astudio cwrs gofal iechyd yng Nghymru ac ymgeisio am gyllid drwy Cyllid Myfyrwyr.

Cyllid Meddygaeth a Llawdriniaeth Ddeintyddol llawn amser

Caiff blynyddoedd 1-4 eu cyllido drwy Cyllid Myfyrwyr, a chaiff y 5ed flwyddyn ei chyllido drwy'r GIG.


Nyrsio Deintyddol Rhan Amser

Nid yw'r cwrs Tystysgrif Addysg Uwch mewn Nyrsio Deintyddol rhan amser yn cael ei gyllido gan y GIG, felly bydd angen i chi ymgeisio am fenthyciad a grant rhan amser drwy Cyllid Myfyrwyr i gyllido'r cwrs hwn.

Cysylltwch â’r Tîm Cyngor ac Arian i gael rhagor o wybodaeth.

Dychwelyd i Ymarfer

Mae ymgeiswyr sy’n byw yng Nghymru fel arfer yn gymwys i gael bwrsariaeth y GIG, gan gynnwys bwrsariaeth cynhaliaeth a ffioedd o £1,000.

Cymorth

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am gyllido eich cwrs, cysylltwch â'r Tîm Cyngor ac Arian:

Tîm Cyngor ac Arian