Chwilio

Filter results

1-20 o 403 canlyniadau chwilio

Cwrs Côd UCAS

Cerddoriaeth (BA)

Côd UCAS: W300

Mae ein rhaglenni gradd israddedig yn eich galluogi i arbenigo ac i ddatblygu eich diddordebau cerddorol.

W300

Cerddoriaeth (BMus)

Côd UCAS: W302

Mae ein rhaglenni gradd israddedig yn eich galluogi i arbenigo ac i ddatblygu eich diddordebau cerddorol.

W302

Y Gyfraith (LLB)

Côd UCAS: M100

Astudiwch y Gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd er mwyn ennill profiad o’r pwnc yn y byd go iawn.

M100

Gwleidyddiaeth (BSc Econ)

Côd UCAS: L200

Mae Gwleidyddiaeth yn bwnc cyfareddol sy’n cael effaith sylweddol ar ein bywydau bob dydd.

L200

Daeareg (BSc)

Côd UCAS: F600

Mae esblygiad y Ddaear a’r bywyd mae’n cefnogi yn bwnc pwysig o ymholiad dynol.

F600

Athroniaeth (BA)

Côd UCAS: V500

Fel myfyriwr yn yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth yng Nghaerdydd byddwch yn cael eich addysgu gan ymchwilwyr arweiniol mewn Athroniaeth.

V500

Meddygaeth (MBBCh)

Côd UCAS: A100

Mae ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd yn ysgol hir sefydledig gydag adnoddau da, ag enw da rhyngwladol am addysgu a gweithgareddau ymchwil.

A100

Y Gymraeg (BA)

Côd UCAS: Q560

Mae ein BA mewn Cymraeg yn rhaglen gymdeithasol berthnasol sy’n cael ei addysgu gan yn o’r ysgolion mwyaf blaenllaw o’i fath.

Q560

Cyfrifeg (BSc)

Côd UCAS: N400

Mae myfyrwyr wedi ei denu i gyfleoedd gyrfaol amrywiol a boddhaol sy’n ymddangos i’r rheini sydd yn ennill cymhwyster cyfrifeg.

N400

Cemeg (BSc)

Côd UCAS: F100

Mae Cemeg yn ddisgyblaeth sylfaenol a diddorol, ac un sy’n chwarae rôl sylweddol mewn nifer o feysydd gwyddoniaeth ac ym mywyd bob dydd.

F100

Ffiseg (MPhys)

Côd UCAS: F303

Mae MPhys mewn Ffiseg yng Nghaerdydd yn eich galluogi i archwilio'r maes mewn mwy o ddyfnder na sy bosib ar gwrs tair blynedd.

F303

Hanes (BA)

Côd UCAS: V100

Mae Hanes ym Mhrifysgol Caerdydd yn radd gyffrous sy’n eich galluogi chi i ddysgu ac ymchwilio’n annibynnol o dan arweinyddiaeth ein staff academaidd cyfeillgar.

V100

Biocemeg (BSc)

Côd UCAS: C700

Bydd y radd Biocemeg yng Nghaerdydd yn eich cyflwyno i ymchwil cyfoes yn y pwnc deinamig a diddorol.

C700

Cyfieithu (BA)

Côd UCAS: Q910

Mae cyfieithu yn hanfodol yn fyd- eang heddiw. Mae busnesau amlwladol a sefydliadau rhyngwladol yn chwilio am gyfieithwyr ac arbenigwyr ieithyddol yn aml.

Q910

Almaeneg (BA)

Côd UCAS: R200

Almaeneg yw mamiaith i bron i gan filiwn o bobl. Mae siarad Almaeneg yn eich galluogi i fod mewn cysylltiad â byd bywiog, diwylliannol a gwleidyddol.

R200

Archaeoleg (BA)

Côd UCAS: F400

Mae ein cynlluniau gradd Archaeoleg yn nodedig am eu ehangder daearyddol a chronolegol ac am yr amrywiaeth o ddewisiadau maent yn cynnig i fyfyrwyr.

F400

Mathemateg (MMath)

Côd UCAS: G101

Medrwch astudio Mathemateg gan ei fod yn bwnc diddorol a heriol. Mae’r cwrs yn darparu sgiliau pwysig ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd.

G101

Y Gyfraith a Ffrangeg (LLB)

Côd UCAS: RM11

Astudiwch y sgiliau angenrheidiol yn y Gyfraith a dysgu iaith ar yr un pryd.

RM11

Cymraeg a Cherddoriaeth (BA)

Côd UCAS: QW53

Mae gradd Cydanrhydedd Cerddoriaeth a Chymraeg yn gyfle i arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y Brifysgol.

QW53

Archaeoleg (BSc)

Côd UCAS: F402

Mae cynlluniau gradd archaeoleg ym Mhrifysgol Caerdydd yn nodedig am ehangder daearyddol a chronolegol ac am yr amrywiaeth o ddewisiadau i fyfyrwyr maent yn gynnig.

F402