Chwilio

1-20 o 98 canlyniadau chwilio

Cwrs Côd UCAS

Cemeg (BSc)

Côd UCAS: F100

Mae Cemeg yn ddisgyblaeth gyffrous a sylfaenol, ac yn un sy’n chwarae rhan flaenllaw mewn sawl maes o wyddoniaeth ac mewn bywyd bob dydd.

F100

Archaeoleg (BA)

Côd UCAS: F400

Mae ein cynlluniau gradd Archaeoleg yn nodedig am eu ehangder daearyddol a chronolegol ac am yr amrywiaeth o ddewisiadau maent yn cynnig i fyfyrwyr.

F400

Cyfrifeg (BSc)

Côd UCAS: N400

Mae myfyrwyr wedi ei denu i gyfleoedd gyrfaol amrywiol a boddhaol sy’n ymddangos i’r rheini sydd yn ennill cymhwyster cyfrifeg.

N400

Archaeoleg (BSc)

Côd UCAS: F402

Mae cynlluniau gradd archaeoleg ym Mhrifysgol Caerdydd yn nodedig am ehangder daearyddol a chronolegol ac am yr amrywiaeth o ddewisiadau i fyfyrwyr maent yn gynnig.

F402

Cemeg (MChem)

Côd UCAS: F103

Bydd y rhaglen MChem pedair blynedd yn eich cymryd i galon gwyddoniaeth fodern a thechnoleg, gan gofleidio mathemateg a ffiseg ar un llaw, a meddyginiaethau a bywyd gwyddonol ar y llall.

F103

Astroffiseg (BSc)

Côd UCAS: F511

Mae’r BSc mewn Astroffiseg yn gwrs israddedig tair blynedd sy’n trafod cysyniadau craidd ffisegol a mathemategol gyda ffocws clir ar ein dehongliad o’r bydysawd.

F511

Biocemeg (BSc)

Côd UCAS: C700

Bydd y radd Biocemeg yng Nghaerdydd yn eich cyflwyno i ymchwil cyfoes yn y pwnc deinamig a diddorol.

C700

Astroffiseg (MPhys)

Côd UCAS: F510

Mae'r MPhys mewn Astroffiseg yn eich galluogi i archwilio’r pwnc mewn mwy o ddyfnder na sy’n bosib ar gwrs tair blynedd.

F510

Pensaernïaeth (BSc/MArch)

Côd UCAS: K100

Mae’r BSc/MArch yn gynllun gradd unigryw oherwydd wedi i chi orffen eich blwyddyn olaf yn astudio’r radd BSc, rydych yn treulio blwyddyn gyntaf eich gradd MArch yn dilyn ymarfer pensaernïol.

K100

Hanes yr Henfyd (BA)

Côd UCAS: V110

Mae’r cwrs hwn yn anelu at hyrwyddo dealltwriaeth feirniadol o strwythurau gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol y cymdeithasau Groegaidd a Rhufeinig a’u cyflawniadau pwysicaf.

V110

Gwyddorau Biolegol (BSc)

Côd UCAS: C100

Choose to focus on a particular aspect of biology, such as organisms, ecology and environment, or opt to cover a wider range of topics.

C100

Gwyddorau biofeddygol (BSc)

Côd UCAS: BC97

Gradd dan arweiniad ymchwil yw BSc Gwyddoniaeth Fiofeddygol Caerdydd, sy’n archwilio’r wyddoniaeth fiolegol sy'n sail i bob ymchwil feddygol a meddygaeth.

BC97

Rheoli Busnes (BSc)

Côd UCAS: N201

Rydym yn cynnig amrywiaeth o raglenni i fyfyrwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn busnes a rheolaeth. Mae ein cyrsiau hefyd yn adlewyrchu ehangder ein harbenigedd ymchwil a datblygiadau cyfredol yn y byd busnes.

N201

Cymraeg ac Archaeoleg (BA)

Côd UCAS: QV54

Bydd myfyrwyr yn astudio cymunedau dynol o’r gorffennol o olion materol gyda’r Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant.

QV54

Archaeoleg a Ffrangeg (BA)

Côd UCAS: RV14

Mae Archaeoleg a Ffrangeg BA (gradd Cydanrhydedd) yn gynllun gradd ar gyfer y rheini â diddordeb mewn astudiaeth o gymunedau dynol y gorffennol drwy gloddio materol, gydag astudiaeth o iaith rhyngwladol poblogaidd.

RV14

Archaeoleg ac Almaeneg (BA)

Côd UCAS: RV24

Mae BA Archaeoleg ac Almaeneg (Cydanrhydedd) yn gynllun gradd delfrydol ar gyfer y rheini sydd â diddordeb mewn astudio iaith Ewropeaidd boblogaidd ar lefel addysg uwch, i ategu'r astudiaeth o gymunedau'r gorffennol a gwaith cloddio materol.

RV24

Cyfrifeg a Chyllid (BSc)

Côd UCAS: N490

Mae'r rhaglen gradd achrededig hon yn golygu y cewch eich eithrio rhag rhai arholiadau penodol holl gyrff proffesiynol mawr y DU.

N490

Archaeoleg a Hanes (BA)

Côd UCAS: VV14

Mae’r BA Archaeoleg a Hanes (gradd cydanrhydedd) yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr i astudio hanes ar lefel o addysg uwch gydag elfen ychwanegol o gloddiad arbrofol archeolegol.

VV14

Archaeoleg ac Eidaleg (BA)

Côd UCAS: RV34

Mae gan y radd cydanrhydedd strwythur modiwlaidd hyblyg a fydd myfyrwyr yn datblygu nifer o sgiliau trosglwyddadwy parod i ymuno â’r farchnad fyd eang.

RV34

Peirianneg Bensaern´ol (BEng)

Côd UCAS: H292

Mae ein cyrsiau Peirianneg Pensaernïol trwyddedig safonol mewn Ysgol Peirianneg Sifil o fri yn cynnig cyfleoedd gyrfaol cyffrous, heriol a gwerth chweil.

H292