Chwilio

Filter results

1-20 o 405 canlyniadau chwilio

Cwrs Côd UCAS

Y Gyfraith (LLB)

Côd UCAS: M100

Astudiwch y Gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd er mwyn ennill profiad o’r pwnc yn y byd go iawn.

M100

Cerddoriaeth (BA)

Côd UCAS: W300

Mae ein rhaglenni gradd israddedig yn eich galluogi i arbenigo ac i ddatblygu eich diddordebau cerddorol.

W300

Y Gymraeg (BA)

Côd UCAS: Q560

Mae ein BA yn y Gymraeg yn rhaglen radd sy’n berthnasol i’r Gymru gyfoes ac sy’n cael ei dysgu gan un o’r ysgolion academaidd mwyaf blaenllaw o’i math.

Q560

Ffrangeg (BA)

Côd UCAS: R100

Mae’r cwrs yn anelu i alluogi myfyrwyr i ddatblygu lefel uchel o fedrusrwydd yn eu hiaith neu ieithoedd dewisol, yn ogystal â dealltwriaeth drylwyr o’r diwylliannau sy’n ei siapio.

R100

Almaeneg (BA)

Côd UCAS: R200

Almaeneg yw mamiaith i bron i gan filiwn o bobl. Mae siarad Almaeneg yn eich galluogi i fod mewn cysylltiad â byd bywiog, diwylliannol a gwleidyddol.

R200

Hanes (BA)

Côd UCAS: V100

Mae Hanes ym Mhrifysgol Caerdydd yn radd gyffrous sy’n eich galluogi chi i ddysgu ac ymchwilio’n annibynnol o dan arweinyddiaeth ein staff academaidd cyfeillgar.

V100

Eidaleg (BA)

Côd UCAS: R300

Mae’r Eidal yn meddu ar draddodiadau mwyaf diwylliannol, celfydd a hanesyddol yn Ewrop. Mae’r Eidal wedi chwarae rhan unigryw yn y datblygiad o’r celfyddydau cain, pensaernïaeth, ffilm a cherddoriaeth.

R300

Cerddoriaeth (BMus)

Côd UCAS: W302

Mae ein rhaglenni gradd israddedig yn eich galluogi i arbenigo ac i ddatblygu eich diddordebau cerddorol.

W302

Sbaeneg (BA)

Côd UCAS: R400

Fel myfyriwr Sbaeneg ym Mhrifysgol Caerdydd, byddwch yn cael eich addysgu gan aelodau o staff sy’n cymryd rhan gweithredol mewn ymchwil o wahanol fathau o bynciau sy’n ymwneud a Sbaen ac America Ladin.

R400

Daeareg (BSc)

Côd UCAS: F600

Mae esblygiad y Ddaear a’r bywyd mae’n cefnogi yn bwnc pwysig o ymholiad dynol.

F600

Ffiseg (BSc)

Côd UCAS: F300

Mae’r radd BSc mewn ffiseg wedi’i dylunio i roi addysg ffiseg eang i chi, ac, yn ychwanegol, eich cyflenwi gydag ystod eang o sgiliau mathemategol a chyfrifiadurol.

F300

Cemeg (BSc)

Côd UCAS: F100

Chemistry is a fundamental and exciting discipline, and one that plays a significant role in many areas of science and in everyday life.

F100

Addysg (BSc)

Côd UCAS: 8G46

Mae addysg yn bwnc cyffrous y gwyddorau cymdeithasol sy’n gynyddol cael ei gyflwyno fel prif ffordd o feithrin twf economaidd, cydlyniant cymdeithasol a lles personol.

8G46

Daeareg (MESci)

Côd UCAS: F601

Mae’r cwrs MESci pedair blynedd yng Nghaerdydd yn cynnwys profion damcaniaethol, dadansoddiad critigol a datrys problemau wrth ddysgu am y broses a chanlyniadau ymchwil.

F601

Optometreg (BSc)

Côd UCAS: B510

Mae’r cwrs BSc Optometreg yn rhoi’r wybodaeth wyddonol a chlinigol sydd angen i chi raddio fel optometrydd sydd heb gofrestru a dilyn eich hyfforddiant terfynol o dan oruchwyliaeth optometrydd sy’n ymarfer.

B510

Athroniaeth (BA)

Côd UCAS: V500

Fel myfyriwr yn yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth yng Nghaerdydd byddwch yn cael eich addysgu gan ymchwilwyr arweiniol mewn Athroniaeth.

V500

Ffiseg (MPhys)

Côd UCAS: F303

Mae MPhys mewn Ffiseg yng Nghaerdydd yn eich galluogi i archwilio'r maes mewn mwy o ddyfnder na sy bosib ar gwrs tair blynedd.

F303

Cymdeithaseg (BSc)

Côd UCAS: 8H46

Astudiwch ein BSc Cymdeithaseg a byddwch yn dilyn un o’r disgyblaethau gwyddorau cymdeithasol mwyaf nodedig yn un o ganolfannau blaenllaw o ran maint a llwyddiant y gwyddorau cymdeithasol.

8H46

Cyfrifeg (BSc)

Côd UCAS: N400

Mae myfyrwyr wedi ei denu i gyfleoedd gyrfaol amrywiol a boddhaol sy’n ymddangos i’r rheini sydd yn ennill cymhwyster cyfrifeg.

N400

Archaeoleg (BA)

Côd UCAS: F400

Mae ein cynlluniau gradd Archaeoleg yn nodedig am eu ehangder daearyddol a chronolegol ac am yr amrywiaeth o ddewisiadau maent yn cynnig i fyfyrwyr.

F400