Cyrsiau Rhagarweiniol neu Gyrsiau Sylfaen

Mae amryw o gyrsiau rhagarweiniol ar gael i fyfyrwyr sydd heb gael y canlyniadau angenrheidiol i lwyddo yn eu pynciau Lefel A neu AS i ymuno â blwyddyn gyntaf cynllun gradd.

CwrsCod UCAS
Biocemeg gyda Blwyddyn Ragarweiniol (BSc) C74C
Biocemeg gyda Blwyddyn Ragarweiniol a Blwyddyn o Hyfforddiant Proffesiynol (BSc) CR41
Bioleg gyda Blwyddyn Ragarweiniol (BSc) C102
Bioleg gyda Blwyddyn Ragarweiniol a Blwyddyn o Hyfforddiant Proffesiynol (BSc) C103
Gwyddor Fiofeddygol gyda Blwyddyn Ragarweiniol (BSc) B900
Gwyddor Fiofeddygol gyda Blwyddyn Ragarweiniol a Blwyddyn o Hyfforddiant Proffesiynol (BSc) B901
Gwyddorau Biofeddygol (Anatomeg) gyda Blwyddyn Ragarweiniol (BSc) BC17
Gwyddorau Biofeddygol (Anatomeg) gyda Blwyddyn Ragarweiniol a Blwyddyn o Hyfforddiant Proffesiynol (BSc) BCD7
Gwyddorau Biofeddygol (Niwrowyddoniaeth) gyda Blwyddyn Ragarweiniol (BSc) B141
Gwyddorau Biofeddygol (Niwrowyddoniaeth) gyda Blwyddyn Ragarweiniol a Blwyddyn o Hyfforddiant Proffesiynol (BSc) B140
Gwyddorau Biofeddygol (Ffisioleg) gyda Blwyddyn Ragarweiniol (BSc) BCC7
Gwyddorau Biofeddygol (Ffisioleg) gyda Blwyddyn Ragarweiniol a Blwyddyn o Hyfforddiant Proffesiynol (BSc) B120
Biotechnoleg gyda Blwyddyn Ragarweiniol a Blwyddyn o Hyfforddiant Proffesiynol (BSc) J702
Cemeg gyda Blwyddyn Ragarweiniol (BSc) F105
Deintyddiaeth gyda Blwyddyn Ragarweiniol (BDS) A204
Gwyddorau’r Ddaear gyda Blwyddyn Ragarweiniol (BSc) F641
Ecoleg gyda Blwyddyn Ragarweiniol (BSc) C1V0
Ecoleg gyda Blwyddyn Ragarweiniol a Blwyddyn o Hyfforddiant Proffesiynol (BSc) CC80
Peirianneg Blwyddyn Sylfaen (Rhaglen Sylfaen) H101
Geneteg gyda Blwyddyn Ragarweiniol (BSc) C402
Geneteg gyda Blwyddyn Ragarweiniol a Blwyddyn o Hyfforddiant Proffesiynol (BSc) C403
Meddygaeth gyda Blwyddyn Ragarweiniol (MBBCh) A104
Bioleg Foleciwlaidd gyda Blwyddyn Ragarweiniol (BSc) CB79
Bioleg Foleciwlaidd gyda Blwyddyn Ragarweiniol a Blwyddyn o Hyfforddiant Proffesiynol (BSc) C706
Optometreg gyda Blwyddyn Ragarweiniol (BSc) B511
Sŵoleg gyda Blwyddyn Ragarweiniol (BSc) C302
Sŵoleg gyda Blwyddyn Ragarweiniol a Blwyddyn o Hyfforddiant Proffesiynol (BSc) C303

Y Flwyddyn Ragarweiniol mewn Gwyddoniaeth

Mae'r Flwyddyn Ragarweiniol mewn Gwyddoniaeth yn cynnwys modiwlau yn y Biowyddorau, Cemeg, Ffiseg a Mathemateg. Bydd yr union fodiwlau a astudir yn dibynnu ar gymwysterau blaenorol y myfyriwr a gofynion ei (d)dewis o raglen gradd, ac fe gytunir arnyn nhw drwy drafod gyda'r staff. Bydd myfyrwyr yn cychwyn ar eu gradd cyn gynted ag y byddan nhw wedi cwblhau rhaglen y Flwyddyn Ragarweiniol yn llwyddiannus.

Y Flwyddyn Ragarweiniol Ran-amser mewn Gwyddoniaeth

Anelir hon at y rhai a hoffai wneud gradd mewn gwyddoniaeth, meddygaeth neu ddeintyddiaeth yn y dyfodol agos ond na allan nhw ymrwymo i astudio'n amser-llawn ar hyn o bryd. Caiff myfyrwyr hyd at dair blynedd i gwblhau rhaglen y Flwyddyn Ragarweiniol yn rhan-amser. Caiff y modiwlau gwyddoniaeth a mathemateg eu haddysgu yn ystod y dydd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cysylltu

Os oes gennych chi ymholiad cyffredinol ynglŷn â'r Flwyddyn Ragarweiniol mewn Gwyddoniaeth, cysylltwch â:

Dr Helen Jones

Dr Helen E Jones

Lecturer

Email:
joneshe1@caerdydd.ac.uk
Telephone:
+44 (0)29 2087 4771

Blwyddyn Sylfaen Peirianneg

Mae'r Ysgol Peirianneg yn cynnig rhaglen Blwyddyn Sylfaen sydd wedi'i chynllunio i roi digon o'r wybodaeth sylfaenol angenrheidiol i'r myfyrwyr iddyn nhw allu ymdopi â chynllun gradd mewn peirianneg. Mae'r Flwyddyn Sylfaen yn cynnwys yr agweddau ar fathemateg, ffiseg a thechnoleg gwybodaeth sy'n berthnasol i beirianneg.

Cysylltu

Os oes gennych chi ymholiad cyffredinol ynghylch Blwyddyn Sylfaen Peirianneg, cysylltwch â:

School of Engineering admissions office

Ymholiadau ynghylch cael eich derbyn

Dylai myfyrwyr sy’n ceisio cael eu derbyn i raglen gradd sy’n cynnwys Blwyddyn Ragarweiniol neu Flwyddyn Sylfaen wneud cais drwy UCAS. I gael gwybod am y gofynion ynghylch cael mynediad i’ch dewis o raglen astudio, cysylltwch â’r tiwtor derbyn priodol. Cewch chi’r wybodaeth ar dudalennau’r ysgol academaidd berthnasol.