Astudio rhan amser

Mae rhai opsiynau astudio rhan amser ar gael. Dylid cyflwyno unrhyw geisiadau astudio rhan amser yn uniongyrchol i’r Brifysgol yn hytrach na thrwy UCAS.

Mae manylion penodol am gyrsiau rhan amser ar gael gan y tiwtor derbyn yn yr Ysgol briodol.

CwrsCod UCASFfurf
Archaeoleg (BA) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Archaeoleg a Hanes yr Henfyd (BA) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Archaeoleg a Hanes yr Oesoedd Canol (BA) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Athroniaeth (BA) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Cyfieithu (BA) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Dychwelyd i Ymarfer (Lefel6) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Hanes (BA) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Hanes yr Henfyd (BA) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Hanes yr Henfyd a'r Oesoedd Canol (BA) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Iaith Saesneg (BA) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Iaith Saesneg a Ieithyddiaeth (BA) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Llenyddiaeth Saesneg (BA) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol (BA) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Modiwl Unigol (lefel gradd) (dechrau mis Ionawr) (BSc) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Modiwl Unigol (lefel gradd) (dechrau mis Medi) (BSc) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Nyrsio Deintyddol (CertHE) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Y Gymraeg (BA) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Ymarfer Adran Llawdriniaethol (Sesiynol) (BSc) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Ymarfer Clinigol (BSc) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Ymarfer Clinigol (GradDip) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Ymarfer Cymunedol (BSc) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Ymarfer Mewndriniaethol ac Amdriniaethol (BSc) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser

Ymholiadau Myfyriwr