Astudio rhan amser

Mae rhai opsiynau astudio rhan amser ar gael. Dylid cyflwyno unrhyw geisiadau astudio rhan amser yn uniongyrchol i’r Brifysgol yn hytrach na thrwy UCAS.

Mae manylion penodol am gyrsiau rhan amser ar gael gan y tiwtor derbyn yn yr Ysgol briodol.

CwrsCod UCAS
Iaith Saesneg (BA) rhan amser Direct entry
Philosophy (BA) (part time) Direct entry
Cyfieithu (BA) rhan amser Direct entry
Cymraeg (BA) Direct entry

Ymholiadau Myfyriwr