Opsiynau'r Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Ceir gwybodaeth ychwanegol ar gyfer darpar fyfyrwyr sy'n meddwl am astudio gradd yn yr Ysgolion sy'n cael eu rhestri isod. 

Yn yr holl achosion, dylai myfyrwyr droi at y wybodaeth Chwiliwr Cyrsiau penodol ar gyfer y rhaglen gradd maent yn dymuno ei hastudio. Neu gallant gysylltu â'r Swyddfa Dyniaethau drwy ebost: EdwardsL@caerdydd.ac.uk neu drwy ffonio 02920 874234.

Gall pob myfyriwr astudio modiwlau sy'n gyfanswm o 120 o gredydau yn y Flwyddyn Gyntaf. Mae hyn yn berthnasol i fyfyrwyr graddau anrhydedd unigol a chyfun. Mae'r ffordd mae myfyrwyr yn ennill y credydau hyn yn amrywio ac yn dibynnu ar eu rhaglen gradd benodol. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae modiwlau yn werth 20 credyd.

Anrhydedd sengl

Mae angen 120 o gredydau ar gyfer pob myfyriwr gradd anrhydedd sengl yn yr Ysgol Busnes. Gwiriwch y Chwiliwr Cyrsiau am fwy o wybodaeth am eich rhaglen gradd. 

Cyd-anrhydedd 

Ar gyfer graddau B.A. Anrhydedd Cyfun, mae angen astudio isafswm o 40 o gredydau o fewn yr Ysgol Busnes a 40 o gredydau ychwanegol mewn ysgol bartner. Mae'r 40 credyd sy'n weddill yn cael eu dethol o fodiwlau ychwanegol ar gael yn y naill Ysgol neu mewn Ysgol gyswllt.

Ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio Gwleiddydiaeth ac Economeg neu Astudiaethau Busnes a Siapanaeg, mae angen dewis 60 o gredydau o bob maes pwnc.  

Cewch mwy o wybodaeth am bynciau ychwanegol o fewn yr ysgolion cyswllt isod.

Anrhydedd sengl

Ar gyfer rhaglen gradd anrhydedd sengl Llenyddiaeth Saesneg neu Saesneg Iaith, mae angen astudio isafswm o 80 o gredydau o fewn yr Ysgol. Mae'r 40 credyd sy'n weddill yn cael eu dethol o fodiwlau ychwanegol o fewn yr Ysgol os yw myfyriwr yn dymuno astudio gradd yn gyfan gwbl o fewn Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth. Neu gallant ddewis o fodiwlau addas sydd ar gael o'r ysgolion cyswllt. 

Os mae myfyrwyr yn astudio gradd anrhydedd sengl mewn Saesneg Iaith a Llenyddiaeth, mae disgwyl iddynt astudio lleisafswm o 40 o gredydau ymhob pwnc. Gall y 40 credyd sy'n weddill gael eu dewis o fodiwlau ychwanegol o fewn yr Ysgol os mae'r myfyriwr yn dymuno astudio gradd yn gyfan gwbl o fewn Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth. Neu gallant ddewis o fodiwlau addas sydd ar gael o'r ysgolion cyswllt. 

Mae'n rhaid i fyfyrwyr sy'n astudio rhaglen gradd mewn Athroniaeth, astudio lleiafswm o 60 o gredydau o fewn yr Ysgol. Gall y 60 sy'n weddill gael eu dewis o fodiwlau ychwanegol o fewn yr Ysgol neu o'r ysgolion cyswllt. 

Cyd-anrhydedd 

Ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio gradd anrhydedd cyfun, mae angen astudio lleiafswm o 40 o gredydau o fewn yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth. Mae angen lleiafswm o 40 o gredydau o'r ysgol bartner ac yna dethol unrhyw gredydau sy'n weddill o'r naill Ysgol neu o fodiwlau sydd ar gael yn yr ysgolion cyswllt.  

Cewch mwy o wybodaeth am bynciau ychwanegol o fewn yr ysgolion cyswllt isod.

Anrhydedd sengl

Ar gyfer rhaglen gradd anrhydedd sengl Hanes neu Archaeoleg, mae angen lleiafswm o 80 o gredydau o fewn y pwnc hwnnw. Mae'r 40 credyd sy'n weddill yn cael eu dethol o fodiwlau ychwanegol o fewn yr Ysgol os mae'r myfyriwr yn dymuno astudio gradd yn gyfan gwbl o fewn Hanes, Archaeoleg a Chrefydd.  Neu gallant ddewis o fodiwlau addas sydd ar gael o'r ysgolion cyswllt. 

Os mae myfyrwyr yn astudio gradd anrhydedd sengl mewn Hanes Hynafol neu Astudiaethau Crefyddol, mae disgwyl iddynt astudio lleisafswm o 40 o gredydau ymhob pwnc. Gall y 80 credyd sy'n weddill gael eu dewis o fodiwlau ychwanegol o fewn yr Ysgol, neu gallant ddewis o fodiwlau addas sydd ar gael o'r ysgolion cyswllt. 

Cyd-anrhydedd 

Ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio gradd anrhydedd cyfun, mae angen astudio lleiafswm o 40 o gredydau o fewn yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd. Mae angen lleiafswm o 40 o gredyddau o'r ysgol bartner ac yna dethol unrhyw gredydau sy'n weddill o'r naill Ysgol neu o fodiwlau sydd ar gael yn yr ysgolion cyswllt.  

Nid yw'r strwythur hwn fodd bynnag yn berthnasol i'r radd BA mewn Hanes Modern a Gwleidyddiaeth gan fod angen i fyfyrwyr astudio 60 credyd o bob maes pwnc

Cewch mwy o wybodaeth am bynciau ychwanegol o fewn yr ysgolion cyswllt isod.

Anrhydedd sengl

Ar gyfer rhaglen gradd anrhydedd sengl y Cyfryngau, Newyddiaduraeth a Diwylliant, Newyddiaduraeth a Chyfathrebu neu'r Cyfryngau a Chyfathrebu, mae angen astudio lleiafswm o 80 o gredydau o fewn yr Ysgol. Mae'n rhaid dethol y 40 credyd sy'n weddill o'r modiwlau sydd ar gael mewn ysgolion cysylltiol. 

Cyd-anrhydedd 

Mae strwythur graddau anrhydedd cyfun o fewn yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol yn dibynnu ar eich rhaglen astudio:

 • Ar gyfer Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Chymdeithaseg ac ar gyfer Cymraeg a Newyddiaduraeth, rhaid astudio 60 o gredydau o fewn pob maes pwnc. 
 • Ar gyfer Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Saesneg Llenyddiaeth, mae angen lleiafswm o 40 o gredydau; gall y 40 o gredydau sy'n weddill gael eu dewis o'r naill ysgol neu o fodiwlau sydd ar gael o fewn ysgolion cysylltiol. 

Cewch mwy o wybodaeth am bynciau ychwanegol o fewn yr ysgolion cyswllt isod.

Anrhydedd sengl

Ar gyfer rhaglen gradd anrhydedd sengl mewn iaith fodern neu Gyfieithu, mae angen lleiafswm o 40 o gredydau o fewn y maes pwnc yma. Gallwch ddewis yr 80 o gredydau sydd eu hangen fel rhan o'r Flwyddyn Gyntaf o fodiwlau eraill sydd ar gael yn yr Ysgol neu o'r ysgolion cysylltiol. 

Mae myfyrwyr sy'n astudio Siapanaeg yn gorfod astudio lleiafrif o 60 o gredydau o fewn y maes pwnc. Gellid dethol y 60 credyd sydd yn angenrheidiol ar gyfer y Flwyddyn Gyntaf o fodiwlau eraill yn yr Ysgol neu sydd ar gael yn yr ysgolion cyswllt. 

Cyd-anrhydedd

Mae strwythur y graddau cyd-anrhydedd o fewn yr Ysgol Ieithoedd Modern yn dibynnu ar eich rhaglen gradd: 

 • Ar gyfer LLB yn y Gyfraith gydag iaith, mae angen 40 o gredydau yn eich iaith ddewisol ac astudio'r 80 credyd sy'n weddil o fewn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth. 
 • Ar gyfer cyrsiau cyd-anrhydedd gyda Siapanaeg, mae angen astudio 60 o gredydau o fewn y maes pwnc. 
 • Ar gyfer yr holl opisynau cyd-anrhydedd eraill, mae angen 40 o gredydau o fewn yr Ysgol Ieithoedd Modern a 40 o gredydau yn ychwanegol o'r Ysgol bartner. Gallwch ddewis unrhyw gredydau sy'n weddill o'r Ysgol bartner neu o Ysgol gysylltiol allanol. 

Cewch mwy o wybodaeth am bynciau ychwanegol o fewn yr ysgolion cyswllt isod.

Anrhydedd sengl

Ar gyfer rhaglen gradd anrhydedd sengl BA mewn Cerddoriaeth, mae angen astudio lleiafswm o 80 o gredydau o fewn yr Ysgol. Gallwch ddewis y 40 o gredydau sy'n weddill o fodiwlau sydd ar gael o fewn yr Ysgol neu o'r ysgolion cysylltiol. 

Cyd-anrhydedd

Mae strwythur y graddau cyd-anrhydedd o fewn yr Ysgol Ieithoedd Modern yn dibynnu ar eich rhaglen gradd: 

 • Ar gyfer Cerddoriaeth a Mathemateg, mae angen astudio 60 o gredydau yn y ddwy ysgol 
 • Ar gyfer Ffiseg a Cherddoriaeth, mae'n rhaid astudio 80 o gredydau o fewn Ffiseg, gyda'r 40 o gredydau sy'n weddill o fewn Cerddoriaeth. 
 • Ar gyfer yr holl opsiynau cyd-anrhydedd eraill, mae'n rhaid astudio 40 o gredydau o fewn yr Ysgol Ieithoedd Modern, gyda 40 o gredydau ychwanegol o fewn yr Ysgol bartner. Gallwch ddewis unrhyw gredydau sy'n weddill o'r Ysgol bartner neu o Ysgol gysylltiol. 

Cewch mwy o wybodaeth am bynciau ychwanegol o fewn yr ysgolion cyswllt isod.

Anrhydedd sengl

Os ydych yn astudio gradd anrhydedd sengl Gwleidyddiaeth neu Gysylltiadau Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth, mae angen astudio lleiafswm o 80 o gredydau o fewn yr Ysgol. Gall y 40 o gredydau sy'n weddill gael eu dethol o'r modiwlau sydd ar gael o fewn yr Ysgol neu yn yr ysgolion cyswllt. 

Cyd-anrhydedd 

Mae strwythur graddau cyd-anrhydedd yr Ysgol Ieithoedd Modern yn dibynnu ar eich rhaglen gradd:

 • Ar gyfer LLB yn y Gyfraith gyda Gwleidyddiaeth, mae angen 80 o gredydau yn y Gyfraith gyda'r 40  credyd sy'n weddill mewn Gwleidyddiaeth. 
 • Ar gyfer Gwleidyddiaeth ac Economeg a Hanes Diweddaraf Gwleidyddiaeth mae'n rhaid astudio 60 o gredydau o fewn y ddwy Ysgol.  
 • Ar gyfer yr holl raglenni BA Cyd-anrhydedd eraill, mae'n rhaid i chi astudio 40 o gredydau o fewn Gwleidyddiaeth gyda 40 o gredydau yn ychwanegol o fewn yr ysgol bartner. Gall unrhyw gredydau sy'n weddill gael eu dethol o'r Ysgol bartner neu o Ysgol gysylltiol. 

Cewch mwy o wybodaeth am bynciau ychwanegol o fewn yr ysgolion cyswllt isod.

Anrhydedd sengl

Mae gradd BA yn y Gymraeg yn rhaglen sy'n para tair blynedd ac mae dau lwybr iddi sef un i fyfyrwyr sydd wedi astudio Cymraeg fel iaith gyntaf ac un i fyfyrwyr sydd wedi astudio Cymraeg fel ail iaith. Yn y flwyddyn gyntaf, mae'r myfyrwyr hyn yn cael eu dysgu ar wahân. 

Ar gyfer myfyrwyr iaith gyntaf, mae angen astudio lleiafswm o 60 o gredydau o fewn yr Ysgol, gyda'r 60 credyd sy'n weddill yn cael eu dewis o fodiwlau ychwanegol o fewn yr Ysgol neu o'r ysgolion cyswllt. 

Mae angen i fyfyrwyr ail iaith astudio lleiafswm o 80 o gredydau o fewn yr Ysgol gyda'r 40 credyd sy'n weddill yn cael eu dewis o fodiwlau ychwanegol o fewn yr Ysgol neu o'r ysgolion cyswllt. 

Cyd-anrhydedd 

Mae strwythur graddau cyd-anrhydedd Ysgol y Gymraeg yn dibynnu ar eich rhaglen gradd:

 • Ar gyfer y Gyfraith a'r Gymraeg, mae angen astudio lleiafswm o 80 o gredydau yn y Gyfraith gyda'r 40 o gredydau sy'n weddill yn cael eu hastudio yn Ysgol y Gymraeg. Mae'r rhaglenni gradd yma ar gael i fyfyrwyr Cymraeg iaith gyntaf yn unig. 
 • Ar gyfer Addysg a Chymraeg, Cymdeithaseg a Chymraeg neu Cymraeg a Newyddiaduraeth, mae angen astudio 60 credyd ymhob Ysgol. Mae'r rhaglenni gradd yma ar gael i fyfyrwyr Cymraeg iaith gyntaf yn unig.  
 • Ar gyfer yr holl raglenni gradd BA Cyd-anrhydedd eraill yn cynnwys Cymraeg fel ail iaith, mae'n rhaid i chi astudio lleiafswm o 80 o gredydau yn Ysgol y Gymraeg ac astudio'r 40 credyd sy'n weddill mewn Ysgol bartner.
 • Ar gyfer yr holl raglenni gradd BA Cyd-anrhydedd yn cynnwys Cymraeg fel iaith gyntaf, mae angen lleifaswm o 60 o gredydau o Ysgol y Gymraeg a lleiafswm o 40 o gredydau o'r Ysgol bartner. Mae'r 20 o gredydau sy'n weddill fel arfer yn cael eu cymryd o fodiwlau ychwanegol o fewn Ysgol y Gymraeg. Ond mewn rhai achosion bydd yna gyfleoedd i chi astudio credydau ychwanegol o'r Ysgol bartner neu Ysgol gysylltiol. 

Cewch mwy o wybodaeth am bynciau ychwanegol o fewn yr ysgolion cyswllt isod.

Opsiynau Blwyddyn Un

Mae'n rhaid i'r holl fyfyrwyr astudio modiwlau gwerth 120 o gredydau yn y Flwyddyn Gyntaf. Os mae angen i'r myfyriwr ddewis modiwlau ychwanegol i ennill 120 o gredydau, yna gallwch ddewis rhain o'r pynciau isod.  

Mae'r Brifysgol yn gwneud ei gorau i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle'n bosibl ond dylai myfyrwyr fod yn ymwybodol y gall y dewisiadau fod yn gyfyng mewn rhai amgylchiadau. Mae hyn oherwydd bod lleoedd yn brin ar gyfer rhai modiwlau ac yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Hefyd mae angen isafswm o niferoedd myfyrwyr ar eraill i'w rhedeg er mwyn sicrhau bod yr ansawdd dysgu yn briodol.

Mae rhai modiwlau yn gofyn bod myfyrwyr wedi astudio pynciau penodol tra bod eraill yn fodiwlau craidd neu'n angenrheidiol ar gyfer y rhaglen rydych yn ei hastudio. Gall rhai modiwlau fod yn gyfyngedig oherwydd gwrthdaro amserlenni ac er bod y Brifysgol yn gweithio'n galed i leihau hyn, dylai myfyrwyr ofyn am gyngor wrth eu tiwtor personol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael iddynt.

Mae'r rhestr pwnc wedi ei rannu i mewn i grwpiau. Dim ond un pwnc o fewn pob grŵp gallwch ddewis ac ni allant fod yn yr un grŵp â'ch pwnc/pynciau gradd. Er enghraifft, ni all myfyriwr sy'n astudio Hanes Hynafol ddewis yr un modiwlau ychwanegol o fewn Grŵp pwnc D. 

Nodwch fod rhai pynciau yn ymddangos mewn mwy na un grŵp. Mewn rhai achosion, gall fod yn bosibl i drefnu opsiynau eraill nad ydynt wedi eu rhestru isod. Gall fod yna gyfleoedd i gymryd mwy o fodiwlau unigol (free standing) mewn rhai achosion. Cewch fwy o wybodaeth pan fyddwch yn cofrestru.

Grŵp A Cod pwnc
Llenyddiaeth Saesneg I   EL
Gwleidyddiaeth  PO
Grŵp B AllweddCod pwnc
Hanes Ω ** HI
Llenyddiaeth Saenseg II   CC
Astudiaethau Trawsfudol  
Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol (hefyd yn Grŵp F) ΩJFM
Grŵp C  Cod pwnc
Ffrangeg  FR
Astudiaethau Crefyddol  RS
Cyfathrebu  CO
Economeg (hefyd yn Grwpiau F a H)  
Grŵp D  Cod pwnc
Hanes Hynafol  AH
Saesneg Iaith  LC
Astudiaethau Crefyddol  ThS
Grŵp E AllweddCod pwnc
Almaeneg  GE
Athroniaeth  PH
Cymraeg A (Llwybr 1) WA1
Cymraeg A (Llwybr 2) + WA2
Grŵp FAllweddCod pwnc
Archaeoleg A   AA
Cerddoriaeth  MU
Sbaeneg  SP
Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol (hefyd Ggrŵp B) Ω JFM
Economeg (hefyd yn Grwpiau C a H) EC
Grŵp GAllweddCod pwnc
Hanes Ω * HI
Eidaleg  IT
Llenyddiaeth Saesneg Canoloesol a'r Dadeni  MREL
Grŵp H Allwedd Subject code
Cymraeg A (Llwybr 1) WA1
Cymraeg A (Llwybr 2) + WA2
Cymraeg B ^ WB3
Cymraeg Canolradd  
Archaeoleg B   AB
Economeg (hefyd yn Grwpiau C a F)  EC

Allwedd

ar gyfer myfyrwyr Cymraeg iaith gyntaf
+ ar gyfer myfyrwyr Cymraeg ail iaith
^ Cymraeg cychwynnol
Ω Oherwydd cyfyngiadau amserlen, ni all Hanes a Newyddiaduraeth gael eu hastudio gyda'i gilydd.