Therapi Deintyddol a Hylendid Deintyddol (BSc)

Blwyddyn Mynediad

2017 2018

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae ein cwrs Therapi Deintyddol a Hylendid Deintyddol yn eich galluogi chi i gymhwyso i ymarfer fel glanweithydd a therapydd sy’n cael ei gydnabod gan y Cyngor Deintyddol Cyffredinol.

Dentistry students using equipment

Location is important and unlike many cities, Cardiff’s Dental School is within walking distance of the main University student living areas and accommodation. The School has a range of specialised clinics and phantom head rooms that provide a great platform to develop your early clinical skills. I’ve been living and working in Cardiff as a Therapist for almost 2 years. Practices fully understand how to utilise Hygienists and Therapists and understand the importance and worth of what we do. I would recommend the University and city for both study and work. On reflection the studying was harder than I thought, but the rewards after were definitely worth it.

George Diffey, Dental Therapy and Hygiene

Ffeithiau allweddol

Côd UCASB752
Nifer Myfyrwyr newydd nesafMedi 2017
Hyd3 blwyddyn
FfurfAmser llawn
AchrediadauGeneral Dental Council (GDC)
Tiwtor(iaid) derbyniadau

Gofynion mynediad

Cynnig Lefel A nodweddiadol
Cynnig CBC nodweddiadol
Cynnig Bagloriaeth Rhyngwladol nodweddiadol
Cymwysterau amgeGallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Deintyddiaeth.
Gofynion Iaith SaesnegOs ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.
Gofynion eraill

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2017/18. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2017

Blwyddyn un

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Biomedical SciencesDE710220 credydau
Human DiseasesDE710320 credydau
Oral Diseases and their PreventionDE710420 credydau
Dental Radiography (Year 1)DE710510 credydau
Introduction to Clinical Dentistry BScDE710630 credydau
Clinical Practice Year 1 (BSc)DE710720 credydau

Blwyddyn dau

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Dental Radiography and Radiology 2DE720110 credydau
Patient ManagementDE720420 credydau
Dental Public HealthDE720910 credydau
Oral Medicine and Oral PathologyDE721020 credydau
Periodontology Clinical PracticeDE721140 credydau
Adult Restorative Clinical PracticeDE721220 credydau

Blwyddyn tri

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Research ProjectDE730130 credydau
Paediatric Clinical PracticeDE730430 credydau
Preparation for PracticeDE730520 credydau
Adult Clinical PracticeDE730640 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Jobs

  • Specialist Dental Practice
  • Community Dental Practice
  • Medical Research

Myfyrwyr y DU ac UE (2017/18)

Mae bwrsariaeth lawn gan y GIG ar gael ar gyfer y rhaglen hon. Mae'n cynnwys ffioedd dysgu a bwrsariaeth nad yw'n ad-daladwy ar gyfer costau byw. Cewch ragor o fanylion ar ein tudalennau am y cymorth ariannol sydd ar gael gan y GIG.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2017/18)

Nid yw'r cwrs hwn yn derbyn myfyrwyr o du allan i'r DU/UE ar hyn o bryd.

Darganfod rhagor o gyrsiau