Ysgol Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig

Mae’r ysgol yn gyfrifol am gomisiynu, goruchwylio a gwyliadwriaeth y ddarpariaeth o addysg a datblygiad proffesiynol i feddygon teulu, yr hyfforddedig, ymarferydd deintyddol a gweithwyr gofal deintyddol proffesiynol ar hyd Cymru.

Blwyddyn mynediad

2017/18 2018/19 2019/20

Nid oes cyrsiau ar gael ar gael sy’n dechrau yn 2017.