Ysgol Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig

Mae’r ysgol yn gyfrifol am gomisiynu, goruchwylio a gwyliadwriaeth y ddarpariaeth o addysg a datblygiad proffesiynol i feddygon teulu, yr hyfforddedig, ymarferydd deintyddol a gweithwyr gofal deintyddol proffesiynol ar hyd Cymru.

Blwyddyn mynediad

2017 2018
CwrsCod UCASFfurf
Nyrsio Deintyddol (CertHE) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser