Ysgol Meddygaeth

Ers ei sefydliad yn 1893, mae’r Ysgol Feddygaeth wedi gwneud cyfraniadau pwysig yn y ffordd mae meddygaeth yn cael ei ymarfer yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol.

Blwyddyn mynediad

2017/18 2018/19 2019/20
CwrsCod UCASFfurf
Ffarmacoleg Feddygol (BSc) B210 Amser llawn
Meddygaeth (MBBCh) A100 Amser llawn
Meddygaeth (MBBCh) A101 Amser llawn
Meddygaeth gyda blwyddyn ragarweiniol (MBBCh) A104 Amser llawn