Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Mae'r Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd yn ffyddlon i ddatblygiad o wybodaeth trawiadol mewn gofal iechyd.

Blwyddyn mynediad

2017/18 2018/19 2019/20
CwrsCod UCASFfurf
Bydwreigiaeth (BMid) B720 Amser llawn
Ffisiotherapi (BSc) B160 Amser llawn
Modiwl Unigol (lefel gradd) (dechrau mis Ionawr) (BSc) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Modiwl Unigol (lefel gradd) (dechrau mis Medi) (BSc) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Nyrsio Iechyd Meddwl (BN) B761 Amser llawn
Nyrsio Iechyd Meddwl (BN) B760 Amser llawn
Nyrsio Oedolion (BN) B740 Amser llawn
Nyrsio Oedolion (BN) B741 Amser llawn
Nyrsio Plant (BN) B730 Amser llawn
Radiograffeg a Delweddu Diagnostig (BSc) B821 Amser llawn
Radiotherapi ac Oncoleg (BSc) B822 Amser llawn
Therapi Galwedigaethol (BSc) B920 Amser llawn
Ymarfer Adran Llawdriniaethol (Sesiynol) (BSc) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Ymarfer Cynorthwyydd Radiograffig (Delweddu Clinigol) (CertHE) Mynediad uniongyrchol Amser llawn
Ymarfer Cynorthwyydd Radiograffig (Mamograffeg Sgrinio) (CertHE) Mynediad uniongyrchol Amser llawn
Ymarfer Mewndriniaethol ac Amdriniaethol (BSc) Mynediad uniongyrchol Amser llawn
Ymarfer Mewndriniaethol ac Amdriniaethol (BSc) Mynediad uniongyrchol Rhan-amser
Ymarfer Mewndriniaethol ac Amdriniaethol (Anaesthesia) (BSc) Mynediad uniongyrchol Amser llawn
Ymarfer yr Adran Lawdriniaeth (BSc) B991 Amser llawn