Addysg Feddygol a Deintyddol i Ôl-raddedigion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae rhaglenni Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig, y gallwch gyflwyno cais ar eu cyfer ar-lein, wedi'u rhestru yn ogystal â dyddiadau dechrau posibl.

I barhau â'ch cais:

  • nodwch y rhaglen yr hoffech gyflwyno cais ar ei chyfer
  • penderfynwch a hoffech astudio'n amser llawn neu'n rhan-amser
  • dewiswch y dyddiad dechrau fyddai orau gennych.
Enw'r rhaglenMath o bresenoldebDyddiad dechrau
Tystysgrif Addysg Uwch mewn Nyrsio DeintyddolRhan-amser24 Medi 2018

Os ydych yn cael trafferth dod o hyd i'r rhaglen yr hoffech wneud cais ar ei chyfer, gwiriwch enw'r rhaglen drwy'r chwiliwr cyrsiau ôl-raddedig gan ddefnyddio'r prosbectws i ôl-raddedigion.

Gallwch hefyd gysylltu â'r Tîm Derbyn drwy: