Dyddiadau allweddol

DyddiadDigwyddiad
Medi 2017Gallwch ddechrau cyflwyno'ch cais UCAS
15 Hydref 2017Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Meddygaeth a Deintyddiaeth 
21 Hydref 2017Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd
15 Ionawr 2018Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ar gyfer pob cwrs arall. Gallwch barhau i ymgeisio tan 30 Mehefin ond bydd tiwtoriaid derbyn yn ystyried eich cais yn ôl eu doethineb eu hunain. 
25 Chwefror 2018'UCAS Extra' yn dechrau
18 Ebrill 2018Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd
30 Mehefin 2018Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau hwyr

6 Gorffennaf 2018

Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd
16 Awst 2018Cyhoeddi canlyniadau Safon Uwch (Lefel A). Clirio yn agor. 
Wythnos yn dechrau ar 20 Awst 2017Byddwn yn ysgrifennu atoch i ddarparu unrhyw wybodaeth ychwanegol y gall fod angen arnoch.
Awst i ddechrau mis MediCadarnhau eich lle ym mhreswylfeydd y Brifysgol.