Dyddiadau allweddol

DyddiadDigwyddiad
Medi 2016Gallwch ddechrau cyflwyno'ch cais UCAS
15 Hydref 2016Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Meddygaeth a Deintyddiaeth 
15 Ionawr 2017Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ar gyfer pob cwrs arall. Gallwch barhau i ymgeisio tan 30 Mehefin ond bydd tiwtoriaid derbyn yn ystyried eich cais yn ôl eu doethineb eu hunain. 
25 Chwefror 2017'UCAS Extra' yn dechrau: http://www.ucas.com/
26 Ebrill 2017Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd
30 Mehefin 2017Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau hwyr

7 Gorffennaf 2016

Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd
17 Awst 2017Cyhoeddi canlyniadau Safon Uwch (Lefel A). Clirio yn agor. 
Wythnos yn dechrau ar 21 Awst 2017Byddwn yn ysgrifennu atoch i ddarparu unrhyw wybodaeth ychwanegol y gall fod angen arnoch.
Awst i ddechrau mis MediCadarnhau eich lle ym mhreswylfeydd y Brifysgol.
25 Medi 2017Yr Wythnos Gofrestru
2 Hydref 2017Semester yr Hydref yn dechrau