Dyddiadau allweddol

DyddiadDigwyddiad
Medi 2016Gallwch ddechrau cyflwyno'ch cais UCAS
15 Hydref 2016Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Meddygaeth a Deintyddiaeth 
15 Ionawr 2017Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ar gyfer pob cwrs arall. Gallwch barhau i ymgeisio tan 30 Mehefin ond bydd tiwtoriaid derbyn yn ystyried eich cais yn ôl eu doethineb eu hunain. 
25 Chwefror 2017'UCAS Extra' yn dechrau
26 Ebrill 2017Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd
30 Mehefin 2017Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau hwyr

7 Gorffennaf 2017

Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd
17 Awst 2017Cyhoeddi canlyniadau Safon Uwch (Lefel A). Clirio yn agor. 
Wythnos yn dechrau ar 21 Awst 2017Byddwn yn ysgrifennu atoch i ddarparu unrhyw wybodaeth ychwanegol y gall fod angen arnoch.
Awst i ddechrau mis MediCadarnhau eich lle ym mhreswylfeydd y Brifysgol.
16 Medi 2017 Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd
25 Medi 2017Yr Wythnos Gofrestru
2 Hydref 2017Semester yr Hydref yn dechrau
21 Hydref 2017Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd