Dyddiadau allweddol

2018

 1. 21 Mehefin 2018 Os cewch eich holl benderfyniadau ynghylch prifysgolion erbyn 7 Mehefin, mae’n rhaid i chi ateb cynigion erbyn y dyddiad hwn (mynediad ym mis Medi 2018)

  Os ydych yn cael eich holl benderfyniadau ynghylch prifysgolion erbyn 7 Mehefin 2018, mae’n rhaid i chi ateb unrhyw gynigion neu cânt eu gwrthod (oni bai eich bod yn defnyddio Extra i ddod o hyd i le).

 2. 30 Mehefin 2018 Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau hwyr (mynediad ym mis Medi 2018)

  Dyma’r ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad cau, sef 15 Ionawr. Mae'n bosibl cyflwyno cais hwyr ar gyfer cyrsiau a rhaglenni sy’n parhau i fod yn agored i geisiadau.

 3. 4 Gorffennaf 2018 Dyddiad olaf i wneud cais UCAS Extra (mynediad ym mis Medi 2018)

  Dyddiad olaf i ychwanegu dewis Extra yn UCAS Track.

 4. 5 Gorffennaf 2018 Clirio a Addasu’n agor (mynediad ym mis Medi 2018)

  Bydd y lleoedd gwag sydd ar gael drwy’r system Glirio a Addasu yn cael eu harddangos.

 5. 5 Gorffennaf 2018 Cyhoeddi canlyniadau’r Fagloriaeth Ryngwladol (mynediad ym mis Medi 2018)

  Diwrnod canlyniadau’r Fagloriaeth Ryngwladol.

 6. 6 Gorffennaf 2018 Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd (mynediad ym mis Medi 2019)

  Mae diwrnodau agored yn gyfle i weld y Brifysgol a'r ddinas dros eich hun.

 7. 12 Gorffennaf 2018 Dyddiad cau ar gyfer penderfyniadau ynghylch prifysgolion, ar geisiadau a gyflwynwyd erbyn 30 Mehefin (mynediad ym mis Medi 2018)

  Os gwnaethoch gais erbyn 30 Mehefin a’ch bod yn disgwyl clywed penderfyniadau, bydd prifysgolion yn penderfynu a fyddant yn gwneud cynnig i chi erbyn y dyddiad hwn (fel arall, bydd y ceisiadau hynny’n rhai aflwyddiannus yn awtomatig).

 8. 19 Gorffennaf 2018 Os cewch eich holl benderfyniadau ynghylch prifysgolion erbyn 12 Gorffennaf, dylech ateb cynigion erbyn y dyddiad hwn (mynediad ym mis Medi 2018)

  Os ydych yn cael pob penderfyniad ynghylch prifysgolion erbyn 12 Gorffennaf – gan gynnwys dewisiadau Extra – mae’n rhaid i chi ateb unrhyw gynigion (fel arall cânt eu gwrthod a chaiff eich cais ei roi yn y system Glirio, os ydych yn gymwys).

 9. 16 Awst 2018 Clirio a Addasu (mynediad ym mis Medi 2018)

  Cyhoeddi canlyniadau Safon Uwch.

 10. Wythnos yn dechrau 20 Awst 2018 Cadarnhad (mynediad ym mis Medi 2018)

  Byddwn yn ysgrifennu atoch i roi unrhyw wybodaeth bellach efallai y bydd ei hangen arnoch.

 11. 31 Awst 2018 Mae’n rhaid bodloni amodau’r cynigion sy’n weddill ac mae Addasu’n dod i ben (mynediad ym mis Medi 2018)

  Rhaid bodloni'r dyddiad cau ar gyfer unrhyw amodau cynnig sy'n weddill – fel arall, mae’n bosibl na chewch eich derbyn. Addasu’n dod i ben.

 12. Awst i Medi cynnar Llety (mynediad ym mis Medi 2018)

  Cadarnhad o le yn llety’r Brifysgol.

 13. 5 Medi 2018 UCAS yn agor ar gyfer ceisiadau (mynediad ym mis Medi 2019)

  Gallwch ddechrau cyflwyno eich cais UCAS.

 14. 15 Medi 2018 Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd (mynediad ym mis Medi 2019)

  Dewch i gael blas ar fywyd myfyriwr, edrych o gwmpas ein campws, cyfleusterau a’n dinas. Yn ogystal, cewch gyfarfod ein staff a’n myfyrwyr.

 15. 20 Medi 2018 Dyddiad cau terfynol ar gyfer ceisiadau am fynediad yn 2018 (mynediad ym mis Medi 2018)

  Y dyddiad diwethaf y gallwch gyflwyno ceisiadau i gyrsiau mynediad yn 2018. Rhaid i geisiadau gyrraedd UCAS erbyn 18:00 (amser y DU).

 16. 15 Hydref 2018 Dyddiad cau pendant ar gyfer Meddygaeth a Deintyddiaeth (mynediad ym mis Medi 2019)

  Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ar gyfer Meddygaeth a Deintyddiaeth.

 17. 27 Hydref 2018 Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd (mynediad ym mis Medi 2019)

  Dewch i edrych o gwmpas ein campws, ein cyfleusterau a’n dinas. Dewch i gwrdd â'n staff a’n myfyrwyr, a chael blas go iawn ar sut beth yw astudio a byw yng Nghaerdydd.

2019

 1. 15 Ionawr 2019 Dyddiad cau ar gyfer y mwyafrif o gyrsiau israddedig (mynediad ym mis Medi 2019)

  Mae’n dal i fod modd i chi wneud cais hyd at 30 Mehefin, ond bydd tiwtoriaid derbyn dim ond yn ystyried eich cais fel y gwelant yn dda.

 2. 25 Chwefror 2019 UCAS Extra yn agor (mynediad ym mis Medi 2019)

  Os oes diddordeb gennych mewn astudio gradd israddedig amser llawn ym Mhrifysgol Caerdydd ym mis Medi 2019, ond eich bod eisoes wedi defnyddio eich pum dewis neu’n cyflwyno cais ar ôl dyddiad cau UCAS (15 Ionawr), gallech fod yn gymwys ar gyfer UCAS Extra.

 3. 27 Mawrth 2019 Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd (mynediad ym mis Medi 2020)

  Mae dod i ymweld yn cynnig y cyfle i chi archwilio campws a chyfleusterau’r Brifysgol, cyfarfod â myfyrwyr a staff a gofyn cwestiynau – bydd hyn yn eich helpu i ddewis y lle iawn i astudio.

 4. 1 Mai 2019 Os cewch eich holl benderfyniadau ynghylch prifysgolion erbyn 31 Mawrth, mae’n rhaid i chi ateb cynigion erbyn y dyddiad hwn (mynediad ym mis Medi 2019)

  Os ydych yn cael eich holl benderfyniadau ynghylch prifysgolion erbyn 31 Mawrth 2019, mae’n rhaid i chi ateb unrhyw gynigion neu cânt eu gwrthod (oni bai bod gennych gyfeiriad y tu allan i’r DU, neu’ch bod yn defnyddio Extra i ddod o hyd i le).

 5. 2 Mai 2019 Dyddiad cau ar gyfer penderfyniadau ynghylch prifysgolion, ar geisiadau a gyflwynwyd erbyn 15 Ionawr (mynediad ym mis Medi 2019)

  Os gwnaethoch gais erbyn 15 Ionawr a’ch bod yn dal i aros, bydd prifysgolion yn penderfynu a ydynt am wneud cynnig erbyn y dyddiad hwn (fel arall, bydd y ceisiadau hynny’n rhai aflwyddiannus yn awtomatig).

 6. 6 Mehefin 2019 Os cewch eich holl benderfyniadau ynghylch prifysgolion erbyn 2 Mai, mae’n rhaid i chi ateb cynigion erbyn y dyddiad hwn (mynediad ym mis Medi 2019)

  Os ydych yn cael eich holl benderfyniadau ynghylch prifysgolion erbyn 2 Mai 2019, mae’n rhaid i chi ateb unrhyw gynigion neu cânt eu gwrthod (oni bai bod gennych gyfeiriad y tu allan i’r DU, neu’ch bod yn defnyddio Extra i ddod o hyd i le).