Codau post Cymunedau yn Gyntaf

Rhaglen bwysig gan Lywodraeth Cymru yw Cymunedau yn Gyntaf, a gynlluniwyd i wella amodau byw a chyfleoedd pobl yn y cymunedau mwyaf difreintiedig ar draws Cymru.

Mae ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf yn cyfateb i’r 100 adran etholiadol fwyaf difreintiedig yn ôl y Mynegai o Amddifadedd Lluosog ar gyfer Cymru 2000, y 32 poced o amddifadedd, chwe chynnig dychmygus a 47 ardal newydd fel y’i diffiniwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Canfod Cod Post

I weld a yw eich cod post wedi’i gynnwys yn rhaglen Cymunedau yn Gyntaf, dilynwch y cyfarwyddiadau isod:

  • Lawrlwythwch y ddogfen 'Codau Post Cymunedau yn gyntaf
  • Pwyswch allweddi 'Ctrl' a 'F' yr un pryd
  • Nodwch eich cod post gan gynnwys gofod ee CF11 6DY neu CF5 6RP
  • Os yw eich cod post ar y ddogfen, rydych chi’n byw mewn ardal Cymunedau yn Gyntaf a gaiff ei nodi ar eich ffurflen gais.