Meini prawf derbyn

Rydym ni’n dymuno derbyn myfyrwyr y gallai eu potensial i elwa ar ein dysgu a’n haddysgu sy’n seiliedig ar ymchwil fod yn amlwg drwy amrywiaeth o gymwysterau a chyflawniadau cyn dechrau ar Addysg Uwch.

Bydd angen i chi fodloni’r tiwtor derbyn perthnasol eich bod wedi cyflawni’r meini prawf academaidd ac anacademaidd sy’n angenrheidiol ar gyfer y rhaglen astudio.

Bydd ein Chwiliwr Cwrs ar-lein a'n prosbectws israddedig yn helpu cynnig trosolwg eang i chi o'r gofynion mynediad ynghyd â'r cynigion nodweddiadol ar gyfer rhaglenni gradd penodol. Fodd bynnag, mae'r holl Ysgolion Academaidd yn cyhoeddi eu meini prawf mynediad eu hunain ac fe'ch cynghorir i gymharu'r meini prawf ar gyfer y ddwy Ysgol os ydych chi'n ymgeisio am raglen anrhydedd cyfun. Ar gyfer rhai rhaglenni galwedigaethol sydd â gofynion mynediad penodol neu fanwl iawn gan gynnwys y MBBCh mewn Meddygaeth A100) a'r BDS mewn Deintyddiaeth (A200), caiff y meini prawf derbyn eu cynhyrchu ar lefel y rhaglen.

Mae cymwysterau TGAU, Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru yn newid yng Nghymru a Lloegr.

Mae ein Pwyllgor Ansawdd a Safonau Academaidd ar hyn o bryd yn ystyried goblygiadau’r datblygiadau hyn. Caiff rhagor o wybodaeth ei chyhoeddi maes o law.

Meini prawf derbyn a dethol yn ôl Ysgol /pwnc Academaidd

Bydd yr wybodaeth hon yn cynorthwyo ymgeiswyr i asesu a oes ganddyn nhw’r sgiliau, nodweddion a chymwysterau y mae ein hysgolion wedi’u pennu’n rhai pwysig os yw myfyrwyr am lwyddo ar eu rhaglenni astudio israddedig. Mae hefyd yn crynhoi’r broses mae’r Ysgol yn ei defnyddio ar gyfer dethol myfyrwyr a gwneud cynigion, fel bod ymgeiswyr yn deall sut mae’r Ysgol yn ystyried ceisiadau.

Pensaernïaeth

Ar gyfer y BSc mewn Astudiaethau Pensaernïol a'r MArch (Rhan 2).

Biowyddorau

Ar gyfer holl raglenni Biowyddorau israddedig.

Business

This information applies to the BSc in Architectural Studies and the MArch (Part 2).

Chemistry

This information applies to the BSc in Architectural Studies and the MArch (Part 2).

Computer Science and Informatics

This information applies to the BSc in Architectural Studies and the MArch (Part 2).

Dentistry

Ar gyfer holl raglenni Deintyddiaeth israddedig.

Earth and Ocean Sciences

This information applies to the BSc in Architectural Studies and the MArch (Part 2).

Engineering

This information applies to the BSc in Architectural Studies and the MArch (Part 2).

English, Communication and Philosophy

This information applies to the BSc in Architectural Studies and the MArch (Part 2).

History, Archaeology and Religion

For all undergraduate programmes in the School of History, Archaeology and Religion and the School’s element of joint honours programmes.

Journalism, Media and Cultural Studies

This information applies to the BSc in Architectural Studies and the MArch (Part 2).

Law

This information applies to the BSc in Architectural Studies and the MArch (Part 2).

Mathematics

This information applies to the BSc in Architectural Studies and the MArch (Part 2).

Medical Pharmacology

This information applies to the BSc in Architectural Studies and the MArch (Part 2).

Meddygaeth

Mae’r dudalen yn cynnwys gwybodaeth am ofynion mynediad, polisïau a dulliau dewisiadau ar gyfer cyrsiau israddedig Meddygaeth gan arwain at ddyfarniad MBBCh.

Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth

Ar gyfer holl raglenni cyn-gofrestru israddedig mewn Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Modern Languages

This information applies to the BSc in Architectural Studies and the MArch (Part 2).

Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth

Ar gyfer holl raglenni cyn-gofrestru israddedig mewn Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Music

This information applies to the BSc in Architectural Studies and the MArch (Part 2).

Occupational Therapy

This information applies to the BSc in Architectural Studies and the MArch (Part 2).

Arferion Adrannau Llawfeddygaeth

Ar gyfer BSc (Hons) mewn Arferion Adrannau Llawfeddygaeth, tair blynedd llawn amser.

Optometry

This information applies to the BSc in Architectural Studies and the MArch (Part 2).

Pharmacy

This information applies to the BSc in Architectural Studies and the MArch (Part 2).

Ffiseg a Seryddiaeth

Ar gyfer holl raglenni israddedig mewn Ffiseg a Seryddiaeth – Anrhydedd Sengl neu Gydanrhydedd.

Physiotherapy

This information applies to the BSc in Architectural Studies and the MArch (Part 2).

Planning and Geography

This information applies to the BSc in Architectural Studies and the MArch (Part 2).

Politics and International Relations

This information applies to the BSc in Architectural Studies and the MArch (Part 2).

Psychology

This information applies to the BSc in Architectural Studies and the MArch (Part 2).

Radiotherapi ac Oncoleg

Ar gyfer BSc (Hons) mewn Radiograffeg: Radiograffeg a Delweddu Diagnostig a’r BSc (Hons) mewn Radiotherapi ac Oncoleg.

Radiotherapi ac Oncoleg

Ar gyfer BSc (Hons) mewn Radiograffeg: Radiograffeg a Delweddu Diagnostig a’r BSc (Hons) mewn Radiotherapi ac Oncoleg.

Social Sciences

This information applies to the BSc in Architectural Studies and the MArch (Part 2).

Cymraeg

Ar gyfer holl raglenni israddedig Cymraeg yn cynnwys detholiad ar gyfer rhan Gymraeg y rhaglenni gradd gyfun.

Cymwysterau iaith Saesneg

I ymgeiswyr sydd ag iaith gyntaf ar wahân i Saesneg, mae cymhwysedd yn y Saesneg hefyd yn faen prawf derbyn. Er bod gan y Brifysgol ofynion iaith Saesneg cyffredinol, mae gan rai Ysgolion Academaidd ofynion uwch. 

Adborth, cwyno ac apelio 

Mae gan y Brifysgol weithdrefnau sydd wedi'u cytuno ar gyfer ymdrin â cheisiadau am adborth a amlinellir yn y Fframwaith Derbyn: