Gwneud cais

Os ydych chi'n gwneud cais i ddechrau astudio yn 2018 neu 2019, ewch i'n tudalennau ymgeisio i gael gwybod mwy am sut i wneud cais a beth i'w ddisgwyl ar ôl ei gyflwyno i ni.

Students around a laptop

Sut i wneud cais

Beth i wneud cyn ac ar ôl y broses gwneud cais.

UCAS extra

Os hoffech chi astudio gyda ni ym mis Medi 2018, ac rydych wedi defnyddio eich pum dewis ond heb gael unrhyw gynigion, gallech fod yn gymwys ar gyfer UCAS Extra.

Dyddiadau allweddol

Dyddiadau allweddol ar gyfer eich cais

Meini prawf derbyn

Meini prawf derbyn Ysgolion Academaidd.

Datganiad personol

Beth yw datganiad personol? Pam bod angen i ni ei weld?

Data cyd-destunol

Gwybodaeth ychwanegol sy'n cael ei ystyried gan y panel mynediadau ochr yn ochr â'ch ffurflen gais.

Gofynion iaith Saesneg

Gwybodaeth am anghenion iaith Saesneg ar gyfer ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr.

Polisïau a gweithdrefnau

Ein polisïau a'n gweithdrefnau o ran mynediadau a derbyniadau.

Ymgeiswyr sy’n siarad Cymraeg

Gwybodaeth ar gyfer darpar fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg Prifysgol Caerdydd

Ymgeiswyr anabl

Rydym yn ymroi i roi'r gwasanaeth a'r gefnogaeth gorau posibl i fyfyrwyr anabl neu sydd ag anghenion arbennig.

Ceisiadau ar wahân i UCAS

Mae gennym nifer fechan o raglenni israddedig y mae'n rhaid i chi wneud cais uniongyrchol i'r Brifysgol i'w hastudio.

Canlyniadau

Ar ôl i chi wneud cais, mae'n bosibl y bydd yn rhaid i chi aros nes i chi gael canlyniadau eich arholiadau cyn i ni allu cadarnhau eich lle.