Gyda champws dinesig deniadol mewn lleoliad godidog, rydym yn cynnig dewis aruthrol o raglenni gradd hyblyg, cyfleusterau gwych a llety sy’n gyfleus ei leoliad i fyfyrwyr.

Dod o hyd i’ch cwrs

Pori fesul: Pwnc | Ysgol | A-Y

Gofyn am brosbectws

Archebwch neu lwythwch i lawr gopi o’n prosbectws, llyfrynnau pwnc a chanllawiau eraill.

Open Day

Diwrnodau Agored ac ymweliadau

Bydd ein Diwrnod Agored nesaf ddydd Mercher, 18 Ebrill 2018, yn gyfle i chi grwydro o amgylch ein campws a'r ddinas, cwrdd â'n staff a'n myfyrwyr, a chael blas go iawn ar sut beth yw astudio a byw yng Nghaerdydd.

Learning Support 2

Gwneud cais

Rydym yn croesawu ceisiadau wrth bawb sydd yn dymuno astudio yn y Brifysgol.

View of Cardiff Bay, with carousel and historic red-brick Pierhead Building in front of shining Millennium Centre

Rhesymau dros garu Caerdydd

Prifddinas sy'n rhagori mewn celf, diwylliant a chwaraeon, mae yna nifer o resymau i garu Caerdydd, dyma ddeg ohonynt...

Three students talking

Arian

Rhagor o wybodaeth am ba gefnogaeth ariannol sydd ar gael.

Students sat on a bench

UCAS extra

Os hoffech chi astudio gradd amser llawn ym Mhrifysgol Caerdydd ym mis Medi 2018, ac rydych eisoes wedi defnyddio eich pum dewis ond heb gael unrhyw gynigion, gallech fod yn gymwys ar gyfer UCAS Extra.

Students at a desk with a welcome sign in the background

Ymgeiswyr o'r UE

I wybod mwy am sut gall benderfyniad y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd effeithio ar ymgeiswyr a darpar fyfyrwyr o’r UE.

Group of students walking through park

Cwrdd â’n blogwyr myfyrwyr

Dysgwch mwy am fywyd ym Mhrifysgol Caerdydd o'r myfyrwyr eu hunain.