Gyda dewis o dros 300 o gyrsiau, ymunwch â ni er mwyn i chi elwa o’r cyfleusterau safonol, cael profiad myfyriwr gwych a denu nifer o gyflogwyr blaenllaw wedi i chi ennill eich gradd.

Dod o hyd i’ch cwrs

Pori fesul: Pwnc | Ysgol | A-Y

Cardiff Bay

Pam dewis ni?

Dysgwch sut gallwch chi elwa o astudio yn un o brifysgolion mwyaf blaenllaw Prydain

Main Building from Museum Avenue

Profi Prifysgol Caerdydd

Dewch i weld sut beth yw astudio ym Mhrifysgol Caerdydd yn ein diwrnod agored nesaf ar 13 Ebrill.

Students outside chemistry building

Ffioedd ac arian

Gwybodaeth am y cymorth ariannol sydd ar gael i'ch helpu chi i i dalu eich ffioedd a'ch costau byw.

Students sitting on grass

Gwneud cais

Rydym yn croesawu ceisiadau wrth fyfyrwyr sy'n dymuno llwyddo yn eu hastudiaethau.


Student in library

Cwrdd â’n myfyrwyr

Dysgwch mwy am fywyd ym Mhrifysgol Caerdydd o'r myfyrwyr eu hunain.

Parent with student

Rheini ac ysgolion

Gwybodaeth a chyngor i'r rheiny sy'n cefnogi rhywun sy'n ystyried mynychu'r Brifysgol.