Gyda champws dinesig deniadol mewn lleoliad godidog, rydym yn cynnig dewis aruthrol o raglenni gradd hyblyg, cyfleusterau gwych a llety sy’n gyfleus ei leoliad i fyfyrwyr.

Dod o hyd i’ch cwrs

Pori fesul: Pwnc | Ysgol | A-Y

Gofyn am brosbectws

Archebwch neu lwythwch i lawr gopi o’n prosbectws, llyfrynnau pwnc a chanllawiau eraill.

Diwrnodau Agored ac ymweliadau

Dewch i grwydro’r campws, cwrdd â staff a myfyrwyr, darganfod rhesymau dros ddewis ni fel prifysgol.

Rhesymau dros garu Caerdydd

Prifddinas sy'n rhagori mewn celf, diwylliant a chwaraeon, mae yna nifer o resymau i garu Caerdydd, dyma ddeg ohonynt...

Students sat on a bench

UCAS Extra

Os ydych yn dymuno astudio gradd llawn amser ym Mhrifysgol Caerdydd ym mis Medi 2017 ond eisoes wedi defnyddio eich pum dewis, gallech fod yn gymwys ar gyfer UCAS Extra.

Gwneud cais

Rydym yn croesawu ceisiadau wrth bawb sydd yn dymuno astudio yn y Brifysgol.

Arian

Rhagor o wybodaeth am ba gefnogaeth ariannol sydd ar gael.

Rhieni a Chefnogwyr

Os ydych yn cefnogi rhywun sy’n dod i astudio gyda ni, mae gennym gyngor i ymateb i unrhyw bryderon sydd gennych.

Ymgeiswyr o'r UE

I wybod mwy am sut gall benderfyniad y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd effeithio ar ymgeiswyr a darpar fyfyrwyr o’r UE.