Gyda dewis o dros 300 o gyrsiau, ymunwch â ni er mwyn i chi elwa o’r cyfleusterau safonol, cael profiad myfyriwr gwych a denu nifer o gyflogwyr blaenllaw wedi i chi ennill eich gradd.

Dod o hyd i’ch cwrs

Pori fesul: Pwnc | Ysgol | A-Y

Diwrnodau Agored ac ymweliadau

Dewch i grwydro’r campws, cwrdd â staff a myfyrwyr, darganfod rhesymau dros ddewis ni fel prifysgol.

Law student in front of columns

Myfyrwyr newydd

Sut i baratoi, beth fydd yn digwydd ar ôl cyrraedd, a chyngor ynghylch sut i ymgartrefu fel myfyriwr.

Pam astudio gyda ni?

Beth sy’n gwneud Caerdydd yn lle mor arbennig a pham y dylech astudio yma.

Cwrdd â’n myfyrwyr

Dysgwch mwy am fywyd ym Mhrifysgol Caerdydd o'r myfyrwyr eu hunain.

Arian a ffioedd

Gwybodaeth am arian sydd ar gael i'ch helpu i dalu am gost ffioedd dysgu a chostau byw.

Gwneud cais

Rydym yn croesawu ceisiadau wrth bawb sydd yn dymuno astudio yn y Brifysgol.

Rheini a Chefnogwyr

Gwybodaeth a chyngor i'r rheiny sy'n cefnogi rhywun sy'n ystyried mynychu'r Brifysgol.

Athrawon a chynghorwyr gyrfa

Yn darparu'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i roi arweiniad i'ch myfyrwyr am eu dewisiadau astudio yn y dyfodol.