Gyda dewis o dros 300 o gyrsiau, ymunwch â ni er mwyn i chi elwa o’r cyfleusterau safonol, cael profiad myfyriwr gwych a denu nifer o gyflogwyr blaenllaw wedi i chi ennill eich gradd.

Dod o hyd i’ch cwrs

Pori fesul: Pwnc | Ysgol | A-Y

Addasu a Chlirio

Bydd gennym nifer o gyfleoedd addasu a chlirio ar gyfer mynediad 2016.

Pam Caerdydd?

Gyda dros 90% o fyfyrwyr yn fodlon â'u profiad cyffredinol yn y Brifysgol yn Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr 2015, darganfyddwch pam ddylech chi astudio gyda ni.

Diwrnodau Agored ac ymweliadau

Dewch i'n gweld ar Ddiwrnod Agored a gweld pam ein bod yn y trydydd safle ymysg holl Brifysgolion Grŵp Russell am foddhad myfyrwyr.

Cwrdd â’n myfyrwyr

Dysgwch mwy am fywyd ym Mhrifysgol Caerdydd o'r myfyrwyr eu hunain.

Arian a ffioedd

Gwybodaeth am arian sydd ar gael i'ch helpu i dalu am gost ffioedd dysgu a chostau byw.

Gwneud cais

Rydym yn croesawu ceisiadau wrth bawb sydd yn dymuno astudio yn y Brifysgol.

Rheini a Chefnogwyr

Gwybodaeth a chyngor i'r rheiny sy'n cefnogi rhywun sy'n ystyried mynychu'r Brifysgol.

Athrawon a chynghorwyr gyrfa

Yn darparu'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i roi arweiniad i'ch myfyrwyr am eu dewisiadau astudio yn y dyfodol.