Ble i fwyta

Gyda phedair canolfan fwyd yn ogystal â siop ddibynadwy yr Undeb, mae digon o ddewis ar eich cyfer.

Y Neuadd Fwyd yn Y Plas

O saladau iachus i fyrgyr a sglodion, mae'r neuadd fwyd yn lle perffaith i chi alw mewn am damaid ar eich ffordd i’ch darlithoedd. Wedi’i lleoli ar yr ail lawr gyda digonedd o seddi, wifi rhad ac am ddim a socedi i’ch gliniadur; gallwch sgwrsio, astudio, bwyta ac yfed yma.

Y Pantri

Mae’r Pantri yn darparu pastai, rholiau selsig, bwyd wedi pobi a diodydd cynnes. Wedi’i leoli yn ardal y dderbynfa ar ail lawr Undeb y Myfyrwyr, cewch fwyd cysurlon yma.

Y Taf

Mae tafarn Y Taf yn defnyddio cynnyrch lleol Cymreig lle’n bosibl ac mae’r mwyafrif o’r fwydlen flasus wedi’i choginio ar y safle. Dewiswch o frecwastau, pizzas cartref, platiau i’w rhannu, tatws pob, prydiau ysgafn, brechdanau a phwdinau.

Magic Wrap

Mae caffi'r Magic Wrap yn cyfuno bara gwastad Mediteranaidd â hwmws neu iogwrt mint ar y gwaelod, yna eich dewis chi o lenwad salad; letys, moron, winwns coch, puprynnau melys a chaws. Yna dewiswch eich prif lenwad fel cyw iâr wedi'i farinadu, cig eidion wedi'i rostio neu falafel yn ogystal ag unrhyw beth ychwanegol.

WHSmith

Mae Siop WH Smith yn yr Undeb yn cynnig detholiad o gynnyrch yn cynnwys bwyd a diod. Mae'r siop ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener ar lawr cyntaf adeilad Undeb y Myfyrwyr.