Lleoliadau a chymdeithasu

Ymunwch yn yr hwyl, dawnsiwch drwy'r nos, trefnwch gyfarfod â'ch ffrindiau, cysylltwch â'ch rhieni drwy Skype neu ymlaciwch gyda diod a phapur dydd Sul.

Neuadd Fawr

Mae'r Neuadd Fawr yn dal 1,600 o bobl ar gyfer cyngherddau a digwyddiadau. Mae'n helpu i sicrhau bod Caerdydd yn leoliad gwych ar gyfer teithiau cenedlaethol.

Y Plas

Mae digon o le i 2,000 o bobl yng nghlwb nos ansawdd uchel yr Undeb. Mae hefyd yn lleoliad ar gyfer nosweithiau comedi neu ddigwyddiadau ar raddfa lai.

Y Taf

Mae'r Taf yn dafarn hen ffasiwn yn adeilad Undeb y Myfyrwyr. Dyma'r lleoliad perffaith i gyfarfod â ffrindiau am ginio hamddenol neu noson allan.

Y Lolfa

Agorwyd y Lolfa'n ddiweddar ac mae wedi'i dylunio gyda myfyrwyr rhyngwladol mewn golwg.